Псалм  84

  1 Началнику на хора. От Кореевите синове. Псалом. Господи, Ти се смили към Твоята земя, възвърна от плен Иакова;

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.

  3 Ти прости беззаконията на Твоя народ, заглади всичките му грехове,1

  4 дигна всичката Си ярост, отклони лютостта на гнева Си.

  5 Възстанови ни, Боже на нашето спасение, и прекрати Твоето негодувание против нас.

  6 Нима вечно ще се гневиш на нас, ще простреш гнева Си от рода в род?2

  7 Няма ли пак да ни оживиш, та Твоят народ да се зарадва за Тебе?

  8 Яви ни Твоята милост, Господи, и ни дари Твоето спасение.

  9 Да послушам, какво ще каже Господ Бог. Той ще изрече мир на Своя народ и на Своите избрани, но те да не паднат изново в безразсъдност.

10 Тъй, Неговото спасение е близо до ония, които Му се боят, за да обитава слава в нашата земя.3

11 Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат;

12 истината ще изникне из земята, и правдата ще надникне от небесата;

13 и Господ ще даде добро, и нашата земя ще даде своя плод;4

14 правдата ще тръгне пред Него и ще тури на път стъпките си.


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 31:1, Рим. 4:7

2 Пс. 12:2, 76:8, 78:5

3 Пс. 144:18, 96:6

4 Иоил 2:19, 2:22

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава