Псалм  86

  1 От Кореевите синове. Псалом. Песен. Основите му1 са на свети планини. Господ обича портите Сионски повече от всички селища на Иакова.

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.

  3 Граде Божий! славни работи се разгласят за тебе.2

  4 Ще напомня на ония, които ме знаят, за Раав3 и Вавилон; ето, филистимци и Тир с Етиопия - ще кажат: еди-кой си се там роди.

  5 А за Сион ще казват: тоя и тоя мъж се роди в него, и Сам Всевишний го укрепи.4

  6 Кога се преброяват народите, Господ ще напише: еди-кой си там се роди.

  7 И които пеят, и които свирят, повторят: всичките ми извори са в тебе.


Предишна глава Следваща глава


1 На Иерусалим.

2 Ис. 62:3

3 За Египет.

4 Гал. 4:26

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава