Псалм  88

  1 Учение на Етама Езрахита. Милостите (Твои), Господи, вечно ще възпявам, от рода в род ще разгласям с уста Твоята истина.1

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.2

  3 Защото, казвам: навеки е основана милостта, на небесата Ти утвърди Твоята истина, когато каза:

  4 "Аз поставих завет с Моя избраник, клех се на Моя раб Давида:3

  5 ще утвърдя навеки твоето семе, от рода в род ще уредя твоя престол."

  6 И небесата ще прославят, Господи, Твоите чудни дела и Твоята истина в събранията на светиите.

  7 Защото, кой на небесата ще се сравни с Господа? кой между синовете Божии ще се уподоби на Господа?4

  8 Страшен е Бог във великия събор на светиите, страшен е Той за всички, които Го окръжават.

  9 Господи, Боже на силите! кой е тъй силен като Тебе, Господи? И Твоята истина е около Тебе.5

10 Ти владееш над яростното море: кога се подигат вълните му, Ти ги укротяваш.6

11 Ти повали Раава като поразен; с Твоята крепка мишца разпръсна враговете Си.

12 Твои са небесата и Твоя е земята; вселената и онова, що я пълни, Ти си основал.7

13 Север и юг Ти си създал; Тавор и Ермон за Твоето име се радват.

14 Крепка е Твоята мишца, силна ръката Ти, висока десницата Ти!

15 Правосъдие и правда са основа на Твоя престол; милост и истина вървят пред Твоето лице.8

16 Блажен народът, който познава тръбния зов! Те ходят в светлината на лицето Ти, Господи,

17 за Твоето име се радват цял ден и с Твоята правда се възвишават,

18 защото Ти си украса на силите им; и с Твоето благоволение се издига нашият рог.9

19 От Господа е нашият щит и от Светия Израилев - нашият цар.10

20 Някога Ти бе говорил на Твоя светия във видение и бе казал: "Аз дадох помощ на юначния, издигнах избраника измежду народа.

21 Намерих Моя раб Давида; със светия Си елей го помазах.11

22 Ръката Ми ще пребъде с него, и мишцата Ми ще го укрепи.12

23 Врагът не ще му надвие, и синът на беззаконието не ще го притесни.13

24 Ще сломя пред него враговете му и ще поразя ония, които го мразят.

25 И Моята истина и Моята милост са с него, и чрез Моето име ще се възвиси неговият рог.

26 И ще туря над морето ръката му, и над реките - десницата му.14

27 Той ще Ме нарича: Ти си мой Отец, мой Бог и твърдиня на моето спасение.15

28 И Аз ще го направя първороден син, по-горе от земните царе,16

29 навеки ще му запазя Моята милост, и Моят завет с него ще бъде верен.

30 И ще продължа навеки неговото семе и неговия престол, - като дните на небето.17

31 Ако синовете му оставят Моя закон и не ходят по Моите заповеди;

32 ако нарушат Моите наредби и не спазят Моите повели;

33 ще посетя с жезъл тяхното беззаконие, и с удари - тяхната неправда;18

34 но милостта Си не ще отнема от него и истината Си не ще изменя.

35 Няма да наруша Моя завет и няма да променя това, що е излязло из устата Ми.19

36 Веднъж се заклех в светостта Си: ще излъжа ли Давида?

37 Неговото семе ще пребъде вечно, неговият престол ще бъде като слънце пред Мене,20

38 навеки ще бъде твърд като луната; и верен е свидетелят на небесата."21

39 Но сега Ти отхвърли и презря, прогневи се на Твоя помазаник;

40 пренебрегна завета с Твоя раб, хвърли наземи венеца му;22

41 разруши всички негови огради, превърна в развалини неговите крепости.23

42 Грабят го всички, които минават по пътя; той стана за присмех на своите съседи.24

43 Ти възвиси десницата на неговите противници, зарадва всичките му врагове;

44 Ти обърна назад острието на меча му и в битка го не подкрепи;

45 отне от него блясъка и хвърли наземи престола му;

46 съкрати дните на младините му и го покри със срам.

47 Докога, Господи, ще се криеш непрестанно? докога ще пламти яростта Ти като огън?25

48 Спомни си, какъв е векът ми: за каква суета си направил всичките синове човечески.

49 Кой от човеците е живял, без да види смърт, и е избавил душата от ръцете на преизподнята?26

50 Де са Твоите предишни милости, Господи? Ти се кле Давиду в Твоята истина.27

51 Спомни си, Господи, охулването на Твоите раби, което аз нося в пазвата си от всички силни народи;

52 спомни си, как Твоите врагове хулят, Господи, как обезславят следите на Твоя помазаник.

53 Благословен Господ навеки! Амин, амин.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Парал. 15:17

2 Пс. 91:3

3 2 Царств. 7:12, Пс. 131:11

4 Пс. 85:8

5 Пс. 76:14, Откр. 19:15

6 Пс. 106:29, Мат. 8:26

7 Бит. 1:1

8 Пс. 92:2

9 Лук. 1:69

10 Пс. 3:4, 83:10

11 1 Царств. 16:13, Деян. 13:22

12 Ис. 41:10

13 2 Царств. 7:10

14 Пс. 71:8, Откр. 10:2

15 2 Царств. 7:14, Евр. 1:5

16 Кол. 1:18, Откр. 19:16

17 Пс. 71:5, 2 Царств. 7:13, Дан. 2:44

18 2 Царств. 7:14

19 2 Царств. 7:16

20 2 Царств. 7:16, Пс. 71:17, Лук. 1:33, Иоан 12:34

21 Откр. 1:5

22 Пс. 43:10

23 Плач Иер. 2:6

24 Пс. 30:12, 43:14

25 Пс. 12:2

26 Пс. 48:10, Сир. 14:18

27 2 Царств. 7:15

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава