Псалм  90

  1 (Хвалебна песен Давидова.) Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия,1

  2 и казва Господу: Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, Комуто се уповавам!2

  3 Той ще те избави от примка на ловец, от изтребителна пораза,

  4 с перата Си ще те осени и под крилете Му ще бъдеш на безопасно; щит и ограда е Неговата истина.3

  5 Няма да се уплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем,4

  6 от ходещата в тъмата язва, от заразата, която опустошава по пладне.

  7 До тебе ще паднат хиляда, и десет хиляди теб отдясно; но до тебе няма да се приближи:5

  8 само ще гледаш с очите си и ще виждаш отплатата на нечестивците.6

  9 Защото ти каза: Господ е мое упование; Всевишния си избрал за твое прибежище;

10 зло няма да ти се случи, и язва няма да се приближи до твоето жилище;

11 защото ще заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазват във всички твои пътища:7

12 ще те понесат на ръце, да се не спънеш о камък с ногата си;8

13 аспида и василиск ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчеш.9

14 "Задето той Ме възлюби, ще го избавя; ще го защитя, защото позна името Ми.10

15 Ще повика към Мене, и ще го чуя; с него съм в скърби; ще го избавя и ще го прославя,11

16 ще го наситя с дълги дни и ще му явя Моето спасение."12


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 16:8, 35:8, Ос. 14:8

2 Пс. 141:6

3 Мат. 23:37

4 2 Царств. 22:31, Пс. 83:12

5 Иов 11:19

6 Пс. 91:12, 111:8

7 Мат. 4:6, Лук. 4:10

8 Иов 5:23

9 Лук. 10:19

10 Пс. 144:19, Дан. 6:23

11 Иов 22:27, 33:24, Зах. 13:9

12 Ис. 43:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава