Псалм  93

  1 (Псалом Давидов, за четвъртия ден на седмицата.) Боже на отмъщенията, Господи Боже на отмъщенията, покажи се.1

  2 Стани, Съднико на земята, дай отплата на горделивите.

  3 Докога нечестивите, Господи, докога нечестивите ще тържествуват?

  4 Те изригват дръзки речи; големеят се всички, които вършат беззаконие;2

  5 тъпчат Твоя народ, Господи, и угнетяват Твоето наследие;3

  6 вдовица и пришълец убиват и сираци погубват,4

  7 и казват: Господ няма да види, и Бог Иаковов няма да узнае.5

  8 Вразумете се, несмислени люде! кога ще станете умни вие, невежи?

  9 Който е насадил ухото, няма ли да чуе? и Който е стъкмил окото, няма ли да види?6

10 Оня, Който вразумява народите, Който учи човека на знание, нима няма да изобличи?

11 Господ знае човешките мисли, че те са суетни.7

12 Блажен оня човек, когото вразумяваш Ти, Господи, и поучаваш на Твоя закон,8

13 за да му дадеш покой в усилни дни, докле за нечестивия се изкопае яма!

14 Защото Господ няма да отхвърли Своя народ и няма да остави Своето наследие.9

15 Защото съдът ще се възвърне към правдата, и подире му ще тръгнат всички прави по сърце.

16 Кой ще се дигне за мене против злодейците? кой ще се дигне за мене против ония, които вършат беззаконие?

17 Да не беше ми Господ помощник, душата ми скоро щеше да се засели в страната на мълчанието.

18 Когато казвах: ногата ми се колебае, - Твоята милост, Господи, ме подкрепяше.

19 Кога се умножават моите скърби в сърцето ми, Твоите утешения услаждат душата ми.

20 Ще застане ли близо до Тебе седалището на пагубниците, които против закона кроят насилие?

21 На тълпи се нахвърлят върху душата на праведника и осъждат невинна кръв.10

22 Но Господ е моя защита и Бог мой - твърдиня на моето прибежище,

23 и ще обърне върху им тяхното беззаконие, и с тяхното злодейство ще ги изтреби, ще ги изтреби Господ, Бог наш.


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 32:35, Рим. 12:19

2 Пс. 51:3

3 Пс. 15:5

4 Иез. 22:7

5 Иов 22:13, 24:15

6 Притч. 20:12, Мал. 3:16

7 1 Кор. 3:20

8 Иов 5:17, Притч. 3:12

9 3 Царств. 8:57

10 Пс. 2:2, Дан. 6:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава