Псалм  95

  1 (Хвалебна песен Давидова. При съграждане дома Господен.) Възпейте Господу песен нова, възпейте Господу, цяла земьо;1

  2 пейте Господу, благославяйте името Му, благовестете от ден на ден Неговото спасение;

  3 разгласяйте между народите славата Му, по всички племена - чудесата Му;

  4 защото велик е Господ и достохвален, по-страшен е Той от всички богове.2

  5 Защото всички богове на народите са идоли, а Господ небесата сътвори.3

  6 Слава и величие са пред лицето Му, сила и великолепие - в светилището Му.4

  7 Въздайте Господу, племена народни, въздайте Господу слава и чест;5

  8 въздайте Господу слава на името Му, носете дарове и идете в Неговите двори;

  9 поклонете се Господу със свето благолепие. Трепери пред лицето Му, цяла земьо!

10 Кажете на народите: Господ царува! затова е твърда вселената, няма да се поклати. Той ще съди народите по правда.6

11 Да се веселят небесата и да тържествува земята; да шуми морето и онова, що го изпълня;7

12 нека се радва полето и всичко, що е в него, и да ликуват всички дъбравни дървета

13 пред лицето на Господа, защото иде, защото Той иде да съди земята. Той ще съди вселената по правда, и народите - по Своята истина.8


Предишна глава Следваща глава


1 1 Парал. 16:23

2 Сир. 43:31

3 Ис. 41:24

4 1 Парал. 16:27

5 1 Парал. 16:29, Пс. 28:1

6 Зах. 9:10

7 1 Парал. 16:31, Ис. 49:13, Откр. 12:12

8 Пс. 9:9, Деян. 17:31, Ис. 3:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава