Псалм  97

  1 Псалом (Давидов). Възпейте Господу песен нова, защото Той чудеса извърши. Неговата десница и Неговата света мишца Му доставиха победа.1

  2 Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда.2

  3 Спомни си Той Своята милост (към Иакова) и верността Си към Израилевия дом. Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог.3

  4 Възклицавайте Господу, цяла земьо; тържествувайте, веселете се и пейте;4

  5 пейте Господу с гусли, с гусли и с глас псаломски;5

  6 при звука на тръби и рог тържествувайте пред Царя Господа.

  7 Да шуми морето и онова, що го изпълня, вселената и които живеят в нея;

  8 да ръкопляскат реките, да ликуват с тях планините6

  9 пред лицето на Господа, защото Той иде да съди земята. Той ще съди вселената праведно, и народите - вярно.7


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 63:5

2 Ис. 52:10

3 Лук. 2:30, 3:6

4 Пс. 65:2

5 Пс. 149:3

6 1 Парал. 16:32

7 Пс. 95:13

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава