Псалм  98

  1 (Псалом Давидов.) Господ царува: да треперят народите! Той седи на херувими: да се тресе земята!1

  2 Велик е Господ на Сион и високо е Той над всички народи.

  3 Да славят Твоето велико и страшно име: то е свето!2

  4 И могъществото царево обича съд. Ти утвърди справедливостта; съд и правда Ти извърши у Иакова.3

  5 Превъзнасяйте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на подножието Му: то е свето!4

  6 Моисей и Аарон между свещениците и Самуил между ония, които призовават името Му, викаха към Господа, и Той ги слушаше.5

  7 В облачен стълб Той им говореше; те пазеха Неговите заповеди и наредбите, които им беше дал.6

  8 Господи, Боже наш! Ти ги слушаше; Ти беше за тях Бог, Който прощава и наказва за делата им.

  9 Величайте Господа, Бога нашего, и се покланяйте на светата Негова планина, защото свет е Господ, Бог наш.7


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 92:1, 1 Царств. 4:4, 2 Царств. 6:2

2 Пс. 94:3, 110:9

3 Пс. 102:6

4 Ис. 6:3, Откр. 4:8

5 Изх. 32:11, Числ. 14:13, 1 Царств. 12:19

6 Изх. 33:9

7 1 Петр. 1:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава