Книга Притчи Соломонови - Глава  1

  1 Притчи на Соломона, син Давидов, цар израилски,1

  2 за да се познае мъдрост и поука, за да се разберат изреченията на разума;

  3 за да се усвоят правилата на благоразумие, правосъдие, съд и правота;

  4 да се даде на прости разумност, на юноша - знание и разсъдливост.

  5 Ако мъдър слуша, ще умножи познанията си, и разумен ще намери мъдри съвети,2

  6 за да разбира притча и дълбока реч, думите на мъдреците и техните загадки.

  7 Начало на мъдростта е страхът Господен; (добре разумяват всички, които се водят от него; а благоговението към Бога е начало на разбиране;) само глупци презират мъдрост и поука.3

  8 Слушай, синко, поуката на баща си и не отхвърляй завета на майка си,

  9 защото това е красен венец за главата ти и украшение за шията ти.4

10 Синко, ако те прелъстяват грешници, не скланяй;5

11 ако кажат: "дойди с нас, да направим засада за убийство, да причакаме непорочния без вина,6

12 жив да го погълнем, както поглъща преизподнята, и цял като слизащия в гроб;7

13 да си натрупаме всякакъв драгоценен имот, да напълним къщите си с плячка;

14 ти ще хвърляш жребия си заедно с нас, един клет ще има за всички ни", -

15 синко, не ходи на път с тях, задръж ногата си от пътеките им,8

16 защото нозете им тичат към зло и бързат кръв да проливат:9

17 не напразно се разпъва мрежа пред птици.

18 Но те правят засада против кръвта си, дебнат против душите си.10

19 Такива са пътищата на всекиго, който е алчен за чуждо добро: то отнема живота на оногова, който го е заграбил.

20 Премъдростта говори високо на улицата, издига гласа си по стъгдите;11

21 проповядва в главните места на съборите, при входовете на градските порти говори своята реч:12

22 "докога, невежи, ще обичате невежеството? Докога буйните ще се наслаждават с буйство? Докога глупците ще мразят знанието?

23 Обърнете се към моите изобличения; ето, аз ще излея духа си върху вас, ще ви явя думите си.

24 Аз виках, а вие не послушахте; простирах ръка, но нямаше кой да внимава;13

25 и вие отхвърлихте всички мои съвети, и изобличенията ми не приехте.

26 Затова и аз ще се насмея на вашата гибел; ще се порадвам, кога ви ужас нападне,14

27 кога ви нападне ужас като буря, и беда като вихър мине над вас, кога ви постигне скръб и утеснение.

28 Тогава ще ме викат, и аз не ще чуя; от сутрин ще ме дирят, и не ще ме намерят.15

29 Задето намразиха знанието и не избраха за себе си страха Господен;16

30 задето не приеха моя съвет и презряха всичките ми изобличения,

31 затова те и ще ядат от плодовете на своите пътища и ще се насищат от своите замисли.17

32 Защото невежите ще ги убие тяхното упорство, а глупците ще ги погуби тяхната безгрижност;

33 но който слуша мене, ще живее безопасно и спокойно, без да се страхува от зло."18


Предишна глава Следваща глава


1 3 Царств. 4:32

2 Сир. 10:28

3 Иов 28:18, Пс. 110:10, Екл. 12:13, Сир. 1:15

4 Притч. 4:9, Сир. 6:32

5 Притч. 4:14

6 Иер. 5:26, Мих. 7:2

7 Пс. 123:3

8 Пс. 1:1

9 Ис. 59:7, Рим. 3:15

10 Мат. 26:16

11 Притч. 8:1-2, Лук. 11:49

12 Притч. 8:3

13 Ис. 65:12, 66:4, Иер. 7:13

14 Втор. 28:63, Иез. 21:17

15 Ис. 1:15, Иер. 11:11

16 Притч. 1:24, Деян. 13:40

17 Ис. 3:10

18 Пс. 111:7

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава