Книга Притчи Соломонови - Глава  10

  1 Притчи Соломонови. Мъдър син радва баща си, а глупав син е тъга на майка си.1

  2 Неправедни съкровища не докарват полза, а правда от смърт избавя.2

  3 Господ не ще допусне да гладува душата на праведника, а богатството на нечестивците ще изтръгне.3

  4 Ленива ръка докарва сиромашия, а ръката на прилежните обогатява.4

  5 Който събира през лятото, е разумен син, а който спи през жетва, е безпътен син.

  6 Благословия почива върху главата на праведника, а насилие затваря устата на беззаконните.

  7 Споменът за праведника ще пребъде благословен, а името на нечестивците ще стане омразно.5

  8 Мъдрият по сърце възприема заповеди, а глупавият на уста ще се препъне.6

  9 Който ходи в непорочност, ходи безопасно; а който изкривява пътищата си, ще бъде наказан.

10 Който намигва с очи, докарва беда, а глупавият на уста ще се препъне.7

11 Устата на праведника са извор на живот, а насилие затваря устата на беззаконните.

12 Омразата подига раздори, а любовта покрива всички грехове.8

13 В устата на разумния има мъдрост, а за гърба на глупеца - пръчка.

14 Мъдрите спазват знанието, а устата на глупеца са близка гибел.

15 Имотът на богатия е негов укрепен град, съсипия за бедните е тяхната немотия.9

16 Трудът на праведника води към живот, успехът на нечестивеца - към грях.

17 Който пази поука, той е в пътя към живота; а който отхвърля изобличение, лута се.10

18 Който крие омраза, има лъжливи уста; а който разглася клевета, е глупав.

19 При много говорене не се избягва грехът, а който въздържа устата си, е разумен.11

20 Езикът на праведника е отбор сребро, а сърцето на нечестивите е нищожество.

21 Устата на праведника упътват мнозина, а глупавите умират от недостиг на разум.12

22 Благословението Господне - то обогатява, и не принася със себе си тъга.

23 За глупеца да върши нещо престъпно е като забава, а на разумния човек е свойствена мъдростта.

24 От което се нечестивец бои, то ще го и постигне, а желанието на праведниците ще се изпълни.

25 Както вихър минава, тъй и нечестивецът ще изчезне; а праведникът е върху вечни основи.13

26 Каквото е оцет за зъби и дим за очи, това е и ленивецът за ония, които го пращат.

27 Страхът Господен придава дни, а годините на нечестивците ще се скратят.

28 Очакванието на праведниците е радост, а надеждата на нечестивците ще загине.14

29 Пътят Господен е крепост за непорочния и страх за ония, които вършат беззаконие.

30 Праведникът не ще се поколебае вовеки, а нечестивците не ще живеят дълго на земята.

31 От устата на праведника тече мъдрост, а зловредният език ще бъде отсечен.

32 Устата на праведника познават благоприятното, устата на нечестивите - развратеното.


Предишна глава Следваща глава


1 Притч. 15:20

2 Притч. 11:4, Иов 20:20

3 Пс. 32:19, Ис. 49:26

4 Притч. 21:5

5 Пс. 111:6, Сир. 44:13, Мат. 26:13

6 Пс. 140:5, Иак. 3:17

7 Притч. 6:13, Сир. 27:24

8 1 Петр. 4:8, 1 Кор. 3:4

9 Притч. 18:11

10 Притч. 12:1

11 Екл. 10:14, Сир. 20:7

12 Мат. 12:35

13 Пс. 36:36

14 Иов 8:13, Пс. 111:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава