Книга Притчи Соломонови - Глава  11

  1 Неверни къпони са гнусота пред Господа, а право теглене е Нему угодно.1

  2 Дойде ли гордост, ще дойде и посрама, но мъдростта е със смирените. (Праведник, умирайки, оставя съжаление; а гибелта на нечестивците бива внезапна и радостна.)

  3 Непорочността на простодушните ще ги ръководи, а лукавството на коварните ще ги погуби.

  4 Богатството няма да помогне в деня на гнева, а правдата ще избави от смърт.2

  5 Правдата на непорочния уравня неговия път, а нечестивецът ще падне поради своето нечестие.

  6 Правдата на простодушните ще ги спаси, а беззаконниците ще бъдат хванати от своето беззаконие.3

  7 Със смъртта на нечестивия човек изчезва надеждата му, и очакванието на беззаконниците загива.

  8 Праведникът се спасява от беда, а вместо него пада в нея нечестивецът.4

  9 Лицемерецът погубва с уста ближния си, а праведниците чрез прозорливост се спасяват.

10 Кога праведници благоденствуват, градът се весели, и кога нечестивци гинат, бива тържество.5

11 С благословение на праведните град се въздига, а чрез устата на нечестивците се разрушава.6

12 Малоумният изказва презрение към ближния си, но разумният човек си мълчи.

13 Който ходи да клюкарствува, издава тайна, но верният човек таи работата.7

14 Дето няма управа, народът отпада, а дето има много съветници, благоденствува.8

15 Който поръчителствува за другиго, зло си докарва, а който мрази поръчителство, е в безопасност.

16 Добронравна жена придобива слава (за мъжа, а жена, която мрази правда, е връх на безчестие. Ленивците са немотни), а трудолюбивите придобиват богатство.

17 Милосърден човек прави добро на душата си, а жестокосърден разрушава плътта си.

18 Нечестивият върши нетрайна работа, а на оня, който сее правда, наградата е истинска.9

19 Праведността води към живот, а който се стреми към зло, стреми се към смъртта си.

20 Коварните по сърце са гнусота пред Господа, а непорочните в своя път са Нему благоугодни.10

21 Може да се обзаложиш, че порочният няма да остане ненаказан, а семето на праведните ще се спаси.11

22 Каквото е златна брънка на носа у свиня, също е жена хубава, но - безразсъдна.

23 Праведните желаят само добро, нечестивите ги очаква гняв.12

24 Един раздава щедро, и още му се прибавя; а друг извън мярка е пестелив, и пак си е беден.13

25 Добротворната душа ще бъде наситена, и който напоява другите, и той са ще бъде напоен.

26 Който задържа у себе си храна, него народът проклина; а който я продава - върху главата му благословение.

27 Който се стреми към добро, той дири благоволение; а който дири зло, то го и намира.

28 Който се надява на богатството си, ще падне; а праведниците като лист ще се зеленеят.14

29 Който разсипва къщата си, ще наследи вятъра, а глупавият ще бъде роб на мъдрия по сърце.

30 Плодът на праведника е дърво на живот, и мъдрият души привлича.15

31 Ако на праведника се въздава на земята, толкова повече на нечестивеца и на грешника.16


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 25:13

2 Притч. 10:2, Сир. 5:10, Иез. 7:19, Соф. 1:18

3 Прем. 5:15

4 Ест. 7:9, Пс. 33:20

5 Притч. 28:12

6 Бит. 18:32, Сир. 16:5

7 Притч. 20:19, Сир. 27:17

8 Притч. 15:22, Прем. 6:26

9 Гал. 6:8

10 Пс. 5:7, 118:1

11 Притч. 16:5

12 Пс. 111:10

13 2 Кор. 9:6

14 Иов 31:25, Мат. 19:23, 1 Тим. 6:17

15 Притч. 3:18

16 1 Петр. 4:18

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава