Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Книга Притчи Соломонови - Глава  13

Книга Притчи Соломонови - Глава  13

  1 Мъдър син слуша бащина поука, а буен изобличение не слуша.1

  2 От плода на устата си човек ще вкуси добро, а душата на законопрестъпниците - зло.2

  3 Който пази устата си, той варди душата си; а който широко разтваря устата си, горко нему.3

  4 Душата на ленивеца желае, но напразно; а душата на прилежните ще се насити.4

  5 Праведник мрази лъжлива дума, а нечестивец срами и безчести себе си.5

  6 Правдата пази оногова, който ходи непорочно, а нечестието погубва грешника.

  7 Един се показва за богат, а няма нищо; друг се показва за беден, а има много богатства.6

  8 С богатството си човек изкупва живота си, а бедният и заплаха не слуша.7

  9 Светлината на праведниците свети весело, а светилото на нечестивите угасва. (Коварните души се лутат в грехове, а праведниците се смиляват и милуват.)8

10 От високомерие произлиза раздор, а мъдростта е с ония, които се съветват.

11 Богатство, спечелено с беззаконие, намалява, а който събира с труд, го увеличава.9

12 Надежда, дълго несбъдвана, изнурява сърцето, а изпълнено желание е като дърво за живот.

13 Който нехае към словото, той си вреди; а който се бои от заповед, нему ще се въздаде.10

14 (У лукав син няма нищо добро, а на разумен раб делата успяват и пътят му е прав.)

15 Учението на мъдрия е животен извор, който отдалечава от мрежите на смъртта.11

16 Добрият разум доставя приятност, а пътят на беззаконните е жесток.

17 Всеки благоразумен работи със знание, а глупавият изтъква глупост.

18 Лош пратеник изпада в беда, а верен посланик е спасение.

19 Немотия и срам за оногова, който отхвърля учение; а оня, който пази поука, ще бъде почитан.

20 Изпълнено желание е приятно за душата; но за глупавите е тежко да отбягват злото.

21 Който се събира с мъдри, мъдър ще бъде; а който другарува с глупави, ще се разврати.12

22 Грешниците зло ги преследва, а на праведниците добро ще се въздаде.

23 Добрият оставя наследство и на внуци, а богатството на грешника се пази за праведния.13

24 Много храна бива и на нивата на бедните; но някои от тях гинат от безредица.

25 Който жали пръчката си, мрази сина си; а който го обича, наказва го от детинство.14

26 Праведникът яде до насита, а коремът на беззаконните търпи лишение.15

Предишна глава Следваща глава

1 Притч. 15:12

2 Притч. 12:14

3 Притч. 18:21, 1 Петр. 3:10

4 Притч. 21:25

5 Пс. 118:163

6 Притч. 12:9

7 Притч. 10:15

8 Притч. 24:30, Пс. 36:21

9 Притч. 28:8

10 Притч. 1:24, Ос. 4:6

11 Притч. 10:11

12 Сир. 6:35, 37:15

13 Иов 27:17

14 Притч. 23:13, Сир. 30:1

15 Ис. 65:13, Сир. 37:32

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава