Книга Притчи Соломонови - Глава  14

  1 Мъдра жена урежда къщата си, а глупавата я съсипва с ръцете си.1

  2 Който ходи по прав път, бои се от Господа; но комуто пътищата са криви, той нехае за Него.2

  3 В устата на глупеца е бичът на гордостта, а устата на мъдрите ги запазват.3

  4 Дето няма волове, яслите са празни; а от силата на воловете има голяма печалба.

  5 Верен свидетел не лъже, а лъжлив свидетел ще наговори много лъжи.4

  6 Разпътник търси мъдрост, и не намира; а за разумен знанието е леко.5

  7 Бягай от глупав човек, у когото не забелязваш разумни уста.

  8 Мъдростта на разумния е да знае пътя си, а глупостта на безразсъдните е заблуда.6

  9 Глупците се смеят над греха, а посред праведните има благоволение.

10 Сърцето знае тъгата на душата си, и чужд се не меси в радостта му.

11 Къщата на беззаконните ще се съсипе, а жилището на праведните ще процъфти.7

12 Има пътища, които се струват човеку прави, но краят им е път към смъртта.8

13 И при смях някога сърцето боли, и краят на радостта бива тъга.

14 Човек с развратено сърце ще се насити от своите пътища, и добрият - от своите.9

15 Глупавият вярва на всяка дума, а благоразумният е внимателен към своите пътища.10

16 Мъдрият се бои и бяга от злото, а глупавият е лют и самонадеян.11

17 Сприхавият може да стори глупост, но човек, който с умисъл прави зло, е омразен.12

18 Невежите получават за свой дял глупост, а благоразумните се увенчават със знание.13

19 Злите ще се преклонят пред добрите, и нечестивите - при вратата на праведника.14

20 Сиромаха го мразят дори и неговите близки, а богатият има много приятели.15

21 Който презира ближния си, греши, а който е милосърден към сиромаси, блажен е.16

22 Не заблуждават ли се, които кроят зло? (не знаят милост и вярност, които вършат зло;) но милост и вярност има у добромислещите.

23 От всеки труд има печалба, а от празнословие - само вреда.17

24 Венец на мъдрите е тяхното богатство, а глупостта на невежите си е глупост.18

25 Верен свидетел души спасява, а лъжливият ще наговори много лъжи.19

26 В страха пред Господа има твърда надежда, и на Своите синове Той е прибежище.20

27 Страхът Господен е животен извор, който отдалечава от мрежите на смъртта.21

28 В многолюден народ е величието на царя, а при малоброен народ тежко на господаря.

29 У търпелив човек разум много, а лютият изказва глупости.22

30 Кроткото сърце е живот за тялото, а завистта е гнилеж за костите.

31 Който притеснява сиромаха, хули неговия Творец, а който почита Твореца, прави добро на нуждаещия се.23

32 За своето зло нечестивият ще бъде отхвърлен, а праведният и при смъртта си има надежда.24

33 Мъдростта почива в сърцето на разумния, а изсред глупавите се обажда.

34 Правда народ въздига, а беззаконие народи безчести.25

35 Царят благоволи към разумния раб, а се гневи против оногова, който го позори.26


Предишна глава Следваща глава


1 Притч. 12:4, 24:3

2 Иов 12:24

3 Иак. 3:5, Притч. 12:6

4 Изх. 23:1, Притч. 12:17

5 Сир. 1:30

6 Пс. 138:24

7 Притч. 12:7

8 Притч. 16:25

9 Ис. 3:10-11

10 Рим. 16:18, 1 Иоан 4:1

11 Пс. 110:10

12 Притч. 12:16

13 Еф. 5:15

14 Ис. 60:14

15 Притч. 19:7

16 Пс. 40:2, Мат. 5:7

17 Притч. 12:11

18 Притч. 10:16, 27:22

19 Притч. 12:17

20 Притч. 18:11

21 Притч. 10:17, 10:27, 2 Царств. 22:6

22 Притч. 19:11

23 Притч. 17:5, Мат. 25:36

24 Иов 21:17, Пс. 72:18, 11:8

25 Притч. 11:11, Прем. 5:24

26 Лук. 7:2, Рим. 13:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава