Книга Притчи Соломонови - Глава  15

  1 (Гневът и разумни погубва.) Кротък отговор гняв отвръща, а обидна дума ярост възбужда.1

  2 На мъдри езикът добри знания изказва, а на глупци устата глупост изригват.2

  3 Очите Господни са на всяко място: те виждат лошите и добрите.3

  4 Кротък език е дърво за живот, а необуздан е съкрушение на духа.4

  5 Глупав нехае към бащина си поука; а който слуша изобличения, благоразумен е. (В многото правда има голяма сила, а нечестивците ще бъдат изкоренени от земята.)

  6 В къщата на праведника - обилни съкровища, а в печалбата на нечестивеца - разсипия.5

  7 На мъдри устата знание разнасят, но сърцето на глупавите не върши това.

  8 На нечестиви жертвата е гнусота пред Господа, а на праведни молитвата е благоугодна Нему.6

  9 На нечестивец пътят е гнусота пред Господа, а който ходи по пътя на правдата, него Той обича.7

10 Лошо е наказанието за оногова, който се отклонява от пътя, и който мрази изобличение, ще погине.

11 Преизподнята и Авадон са открити пред Господа, още повече - сърцата на синовете човешки.8

12 Разпътният не обича ония, които го изобличават, и не ще иде при мъдрите.

13 Весело сърце прави лицето весело, а при сърдечна скръб духът отпада.9

14 На разумен сърцето знание търси, а на глупци устата с глупост се хранят.

15 На злочестника всички дни са тъжни; а комуто сърце е весело, у него е винаги пир.10

16 По-добре малко, но със страх Господен, нежели голямо съкровище, и с него тревоги.11

17 По-добре ястие от зеленчук, и с него любов, нежели угоен вол, и с него омраза.12

18 Сприхав човек раздори подига, а търпелив разпри уталожва.13

19 Пътят на мързеливия е като трънен плет, а пътят на праведните е гладък.14

20 Мъдър син радва баща си, а глупав човек нехае за майка си.15

21 За малоумен глупостта е радост, а разумен човек ходи по правия път.

22 Без съвещание предприятия се разстройват, а при множество съветници те успяват.16

23 Радост за човека е добрият отговор от устата му, и колко добра е дума, казана овреме!

24 За мъдрия пътят на живота е нагоре, за да се отклони от преизподнята долу.

25 Господ ще съсипе дома на горделивите, а междата на вдовицата ще заякчи.17

26 Помислите на лошавите са гнусота пред Господа, а думите на непорочните са угодни Нему.

27 Користолюбивият ще разсипе своя дом, а който мрази подаръци, ще живее.18

28 Сърцето на праведния обмисля отговора, а устата на нечестивите изригват зло. (Приятни са пред Господа пътищата на праведните; чрез тях и врагове стават приятели.)

29 Господ е далеч от нечестивите, но чува молитвата на праведните.19

30 Светъл поглед сърце радва, добра вест кости гои.

31 Ухо, внимателно към учението на живота, между мъдри пребъдва.

32 Който отхвърля поука, немари за душата си; а който слуша изобличение, разум придобива.

33 Страхът Господен учи на мъдрост, и пред славата върви смирение.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Царств. 25:24, 25:35, Притч. 15:28

2 Притч. 12:23

3 Пс. 32:14, Евр. 4:13

4 Притч. 3:18, 11:30, 12:18

5 Пс. 111:3, Иов 20:22

6 Притч. 21:27, Сир. 34:19, Ис. 1:11, Иер. 6:20, Ам. 5:21

7 Пс. 5:7

8 Иов 26:6, Пс. 7:10

9 Притч. 17:22, Сир. 38:18

10 Екл. 3:12

11 Пс. 36:16

12 Притч. 17:1

13 Притч. 26:21

14 1 Иоан 2:10

15 Притч. 10:1, 17:25, 19:23, 19:26

16 Притч. 11:14, 20:18

17 Ест. 7:9, Притч. 2:22, 12:7

18 1 Тим. 6:9, Изх. 23:8

19 Пс. 10:5, Ис. 1:15, Иак. 5:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава