Книга Притчи Соломонови - Глава  16

  1 Кроежите на сърцето принадлежат човеку, но отговорът на езика е от Господа.1

  2 Всички пътища на човека са чисти в неговите очи, но Господ претегля душите.

  3 Предай делата си Господу, и твоите предприятия ще се изпълнят.2

  4 Господ е направил всичко за Себе Си, и нечестивия пази за злочест ден.3

  5 Всеки горделив по сърце е гнусота пред Господа: можеш се обзаложи, че той не ще остане ненаказан. (Начало на добрия път е - да се върши правда; това е по-угодно пред Бога, нежели да се принасят жертви. Който търси Господа, ще намери знание с правда; които наистина Го търсят, ще намерят мир.)4

  6 С милосърдие и правда се грях очиства, и със страх Господен се зло отклонява.5

  7 Кога пътищата на човека са угодни Господу, Той и враговете му примирява с него.6

  8 По-добре малко с правда, нежели много печалби с неправда.

  9 Сърцето на човека обмисля своя път, но стъпките му Господ насочва.

10 В устата на царя има вдъхновено слово; неговите уста не бива да грешат на съд.7

11 Верни теглилки и къпони са от Господа; от Него са и всички драмове в торбата.8

12 Беззаконно дело е гнусота за царете, защото с правда се престол заякчава.9

13 Правдиви уста са царю приятни, и той обича оногова, който говори истина.

14 Царев гняв е за смърт вестител; но мъдър човек ще умилостиви царя.10

15 В светлия поглед на царя има живот, и неговото благоволение е като облак със закъснял дъжд.

16 Да придобиеш мъдрост е много по-добре, нежели злато, и да придобиеш разум е по за предпочитане от отбор сребро.11

17 Пътят на праведните е отклонение от зло: онзи варди душата си, който пази пътя си.

18 Пред погибел гордост върви, и пред падение - надутост.12

19 По-добре е да се смиряваш духом с кротки, нежели да делиш плячка с горделиви.

20 Който си води разумно работата, добро ще намери, и който се Господу надява, блажен е.13

21 Мъдрия по сърце ще назовават благоразумен, и сладката реч ще увеличи знанието.

22 Разумът за ония, които го имат, е извор за живот, а учеността на глупавите е глупост.

23 Сърцето на мъдрия прави езика му мъдър и умножава знанието в устата му.

24 Приятна реч е вощен мед: за душата сладка и за костите лековита.

25 Има пътища, които се струват човеку прави, но краят им е път към смъртта.14

26 Който се труди, труди се за себе си, защото към това го устата му нудят.

27 Лукав човек зло крои, и на устата му - като че разпален огън.15

28 Коварен човек раздор сее, и шепотник приятели разделя.16

29 Неблагонамерен човек развращава своя ближен и го води към недобър път;

30 замижва с очи, за да измисли коварство; захапвайки устни, извършва злодейство (той е пещ от злоба).17

31 Седина в пътя на правдата е венец на слава.18

32 Дълготърпелив е по-добър от храбър, и който владее себе си, по-добър е от завоевател на градове.19

33 Жребие се в скут хвърля, но всичко, що то решава, е от Господа.20


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 10:23

2 Пс. 36:5, 1 Петр. 5:7

3 Иов 21:30, Рим. 11:36

4 Притч. 8:13

5 Неем. 5:15

6 Сир. 6:17, 1 Петр. 3:13

7 3 Царств. 3:27

8 Притч. 11:1, 20:10, 20:23

9 Притч. 20:28, 25:5

10 Ест. 7:7, Притч. 20:2

11 Иов 28:15

12 Ест. 3:1, Притч. 18:13, Дан. 4:27

13 Пс. 33:9, Ис. 30:18, Иер. 17:7

14 Притч. 14:12

15 Пс. 7:16, Иак. 3:6

16 Притч. 15:18

17 Притч. 6:13, 10:10

18 Притч. 20:29, Тит 2:2

19 Притч. 19:11

20 Иис. Нав. 7:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава