Книга Притчи Соломонови - Глава  18

  1 Своенравният върви след своите прищевки, въстава против всичко умно.

  2 Глупавият не обича знание, а само да покаже ума си.

  3 С дохождане на нечестивеца дохожда и презрение, а с безславието - позор.

  4 Думите на човешките уста са дълбоки води; изворът на мъдростта е буен поток.1

  5 Не е добро да бъдеш лицеприятен към нечестивия, за да събориш праведния в съда.2

  6 Устата на глупавия водят към свада, и думите му предизвикват бой.

  7 Езикът на глупавия е гибел за него, и устата му са примка за душата му.3

  8 (Страхът събаря ленивеца, а женоподобните души ще гладуват.)

  9 Думите на шепотника са като сладкиши, и те влизат вътре в утробата.

10 Нехайният в работата си е брат на разсипника.

11 Името на Господа е яка кула: побегне ли в нея праведник, в безопасност е.4

12 Имотът на богатия е негов як град и във въображението му е като висока ограда.5

13 Пред падение сърцето на човека се възгордява, а смирението върви пред слава.6

14 Който дава отговор, преди да е изслушал, глупав е, и срам за него.7

15 Духът на човека го подкрепя в немощ, а сломен дух - кой може го подкрепи?

16 Сърцето на разумния придобива знание, и ухото на мъдрите търси знание.

17 Подаръкът, който дава човек, му отваря път и до велможи го довежда.8

18 Първият в тъжбата си е прав, ала дохожда съперникът му и го изпитва.

19 Жребието прекъсва препирни и решава спор между силните.

20 Озлобен брат е по-непристъпен от як град, и свадите са като ключалки на крепост.

21 От плода на устата на човека се пълни коремът му; от произведението на устата си той се насища.9

22 Смърт и живот са подвластни на езика, и които го владеят, ще вкусят от плодовете му.10

23 Който е намерил (добра) жена, намерил е благо и получил е благодат от Господа. (Който напъжда добра жена, напъжда щастие, а който поддържа прелюбодейка, безумен е и нечестив.)11

24 Сиромахът говори с молба, а богатият отговаря грубо.12

25 Който желае да има приятели, трябва и сам да бъде дружелюбив; бива приятел по-привързан и от брат.13


Предишна глава Следваща глава


1 Притч. 20:5

2 Лев. 19:15, Втор. 1:17, Притч. 24:23, Сир. 42:1

3 Притч. 10:14, 12:13

4 Пс. 19:2, Притч. 14:26

5 Притч. 10:15

6 Притч. 16:18

7 Сир. 11:8

8 Притч. 17:8, Мат. 2:11

9 Притч. 14:14, Ис. 3:10

10 Притч. 13:3, Иак. 3:8-10

11 Притч. 19:14

12 Сир. 13:4

13 Притч. 17:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава