Книга Притчи Соломонови - Глава  19

  1 По-добре сиромах, който ходи в своята непорочност, нежели (богат) с лъжливи уста, при това и глупав.1

  2 Не е добре на душата без знание, и който бърза с нозете, препъва се.2

  3 Глупостта на човека изкривява пътя му, а сърцето му негодува против Господа.3

  4 Богатството притуря много приятели, а сиромаха го напуска и приятелят му.4

  5 Лъжесвидетел не ще остане ненаказан, и който говори лъжа, не ще се спаси.5

  6 Мнозина се подмилкват на големците, и всякой е приятел на човек, който прави подаръци.

  7 Сиромаха мразят всичките му братя, още повече приятелите му странят от него: припка след тях, за да поговори, но - и това няма.

  8 Който придобива разум, обича душата си; който пази благоразумие, намира добро.

  9 Лъжесвидетел не ще остане ненаказан, и който говори лъжа, ще загине.6

10 На глупец не прилича разкош, още повече на роб - да господарува над князе.7

11 Благоразумието прави човека бавен на гняв, и за него е слава да бъде снизходителен към грешки.8

12 Гневът на царя е като лъвски рев, а благоволението му - като роса по трева.9

13 Глупав син е съкрушение за баща си, и свадлива жена е като неспирен капчук.10

14 Къща и имот са наследство от родители, а разумна жена - от Господа.11

15 Мързел потопява в сънливост, и нехайна душа ще търпи глад.

16 Който пази заповед, запазва душата си, а който нехае за своите пътища, ще загине.12

17 Който прави добро на сиромах, дава назаем Господу, и Той ще му отплати за неговото благодеяние.13

18 Наказвай сина си, докле има надежда, и не се възмущавай от вика му.14

19 Гневливият нека търпи наказание, защото, ако го пожалиш, ще трябва да го наказваш още повече.

20 Слушай съвет и приемай изобличение, за да станеш отпосле мъдър.

21 В сърцето на човека има много кроежи, но сбъдва се само определеното от Господа.15

22 Радост за човека е неговата благотворителност, и сиромахът е по-добър, отколкото лъжецът.

23 Страхът Господен води към живот, и който го има, винаги ще бъде доволен, и зло няма да го постигне.

24 Мързеливец потапя ръка в блюдото и не иска да я подигне до устата си.16

25 Ако накажеш кощунника, и простият ще стане благоразумен; и ако изобличиш разумния, той ще разбере поуката.17

26 Който съсипва баща и изпъжда майка, е син безсрамен и безчестен.18

27 Престани, синко, да слушаш внушения, които те отклоняват от думите на разума.

28 Лукав свидетел се гаври със съда, и устата на беззаконниците гълтат неправда.19

29 Готови са за кощунници съдилища, и удари за тялото на глупците.


Предишна глава Следваща глава


1 Притч. 28:6

2 Притч. 6:18

3 Сир. 15:11, Иак. 1:13

4 Притч. 14:20

5 Втор. 19:19, Дан. 13:51, 13:62

6 Притч. 21:28

7 Притч. 30:21-22

8 Притч. 14:29

9 Ест. 7:9, Рим. 13:4

10 Притч. 10:1

11 Притч. 18:23

12 Притч. 3:21-22, Лук. 11:28

13 Пс. 40:2, Мат. 10:42, 25:40

14 Притч. 13:25, 23:13

15 Иов 23:13, Притч. 16:1

16 Притч. 26:15

17 Притч. 21:11

18 Притч. 15:20

19 Иов 15:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава