Книга Притчи Соломонови - Глава  2

  1 Синко, ако приемеш думите ми и спазиш в себе си заповедите ми,

  2 тъй че направиш ухото си внимателно към мъдростта, и приклониш сърцето си към размишление;1

  3 ако призоваваш знанието и викаш към разума;

  4 ако го търсиш като сребро и го издирваш като съкровище, -2

  5 ще разумееш страха Господен и ще намериш познание за Бога.

  6 Защото Господ дава мъдрост; от устата Му иде знание и разум;3

  7 Той запазва за праведните спасение; Той е щит за ходещите непорочно;4

  8 Той варди пътищата на правдата и брани пътеката на Своите светии.

  9 Тогава ще разумееш правда и правосъдие, правота и всяка добра пътека.

10 Кога мъдрост влезе в сърцето ти, и знанието бъде приятно на душата ти,

11 тогава разсъдливостта ще те брани, разумът ще те варди,

12 за да те спаси от зъл път, от човек, който говори лъжа,

13 от ония, които напущат правите пътеки, за да ходят по тъмни пътища;5

14 от ония, които се радват, вършейки зло, които се възхищават от зла развала,

15 чиито пътища са криви, и които блуждаят по свои пътеки;

16 за да те спаси от жената на другиго, от чуждата, която подслажда думите си,

17 която е оставила другаря на младостта си и е забравила завета на своя Бог.

18 Домът й води към смърт, и пътеките й - към мъртъвци;

19 никой от влезлите при нея не се връща и не встъпя в пътя на живота.

20 Затова ходи по пътя на добрите и придържай се о пътеките на праведните;

21 защото праведните ще живеят на земята, и непорочните ще пребъдват на нея;6

22 а беззаконните ще бъдат изтребени от земята и вероломните - изкоренени от нея.7


Предишна глава Следваща глава


1 Лук. 8:18

2 Мат. 13:44-46

3 3 Царств. 3:9, 3:12, Иов 32:8, Прем. 7:15, Кол. 2:3

4 Пс. 83:12

5 Иов 23:14, Иоан 3:19

6 Пс. 36:9, Мат. 5:5

7 Иов 18:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава