Книга Притчи Соломонови - Глава  20

  1 Виното е присмехулко, сикерът - размирник; и всякой, който се увлича от тях, е неразумен.1

  2 Заплаха от царя е като лъвски рев: който го дразни, греши против себе си.2

  3 Чест е за човека да се въздържи от свада; а всякой глупец е закачлив.

  4 Мързеливец зиме не оре: ще потърси през лятото - и няма нищо.

  5 Помислите в сърцето на човека са дълбоки води, но разумен човек ги изчерпва.3

  6 Мнозина хвалят човека за милосърдието му, но кой намира истински човек?4

  7 Праведник ходи в своята непорочност: блажени са децата му след него.5

  8 Цар, който седи на съдийски престол, с очите си разпръсва всяко зло.

  9 Кой може каза: "очистих сърцето си, чист съм от греха си"?6

10 Нееднакви теглилки, нееднаква мярка - едното и другото са гнусота пред Господа.7

11 Дори и дете може да се познае по работите му: чисто ли и правилно ли ще бъде поведението му?

12 Ухо, което слуша, и око, което гледа, - и едното и другото е Господ създал.8

13 Не обичай да спиш, за да не осиромашееш; дръж открити очите си, и ще ядеш хляб до насита.

14 "Лошо е, лошо е", казва купувачът, а кога отмине, хвали се.

15 Има злато и много бисер, но разумни уста са драгоценна вещ.

16 Вземи дрехите му, понеже е поръчителствувал за чужд; и за чужденеца вземи от него залог.9

17 Хляб, спечелен с неправда, се услажда човеку; но отпосле - устата му се с камъчета напълват.

18 Предприятия добиват твърдост чрез съвещания, и след съвещание води война.

19 Който ходи да клюкарствува, открива тайна, и който широко разтваря уста, с него се не събирай.10

20 Който злослови баща си и майка си, нему светилото ще угасне сред дълбока тъмнина.11

21 Наследство, бързо заграбено в начало, няма да се благослови отпосле.

22 Не казвай: "ще отвърна за злото"; остави на Господа, и Той ще те запази.12

23 Нееднакви драмове са гнусота пред Господа, и неверни теглилки не са добро нещо.

24 Стъпките на човека се насочват от Господа; тогава как човек може узна пътя си?13

25 Примка е за човека да дава набързо оброк, и след оброка да се разкайва.14

26 Мъдър цар отвява нечестивите и обръща връх тях колелото.15

27 Господне светило е човешкият дух, който изпитва всички дълбочини на сърцето.

28 Милост и истина опазват царя, и с милост поддържа той престола си.16

29 Слава за юноши е тяхната сила, а украшение за старци - седината.17

30 Рани от бой са лекарство против злото, също и ударите, които стигат до вътрешността на утробата.


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 28:7, Еф. 5:18

2 Притч. 19:12

3 Притч. 18:4

4 Мат. 6:2, Лук. 18:8

5 Втор. 7:13

6 3 Царств. 8:46, 2 Парал. 6:36, Иов 14:4, Пс. 50:7, Сир. 7:5, 1 Иоан 1:8

7 Притч. 11:1

8 Изх. 4:11, Пс. 93:9

9 Притч. 27:13

10 Притч. 11:13

11 Изх. 21:17, Лев. 20:9, Мат. 15:4, Марк. 7:10

12 Притч. 17:13

13 Пс. 36:23

14 Деян. 5:4

15 Притч. 20:8

16 Притч. 16:12

17 Притч. 16:31

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава