Книга Притчи Соломонови - Глава  21

  1 Сърцето на царя е в ръката на Господа, както потоците водни: Той го насочва, накъдето поиска.1

  2 Всички пътища на човека са прави пред очите му; но Господ претегля сърцата.2

  3 Да пазиш правда и правосъдие е по-угодно на Господа, нежели жертва.3

  4 Горделиви очи и надуто сърце, с които се отличават нечестивците, е грях.

  5 Помислите на прилежния се стремят към изобилие, а всеки бързелив търпи немотия.4

  6 Придобиване съкровища с лъжлив език е мимолетно духване за ония, които търсят смъртта.

  7 Насилието на нечестивците ще се струпа върху тях, защото са се отрекли да пазят правдата.

  8 Крив е пътят на развратения човек; а на чистия постъпките са прави.

  9 По-добре е да живееш в ъгъл на покрива, нежели със свадлива жена в широка къща.5

10 Душата на нечестивеца желае зло; в негови очи няма да намери милост и приятелят му.

11 Когато наказват кощунника, простият става мъдър; и когато мъдрия вразумяват, той придобива знание.6

12 Праведникът наблюдава дома на нечестивия: как нечестивци падат в злочестие.

13 Който затуля ухото си пред писъка на сиромаха, той и сам ще пищи, - и няма да го чуят.7

14 Таен подарък потушва гняв, а дар в пазуха - силна ярост.8

15 Да пази правосъдие е радост за праведника и страх за ония, които вършат зло.

16 Човек, който се е отбил от пътя на разума, ще се настани в събранието на мъртъвците.

17 Който обича веселби, ще осиромашее, а който обича вино и мазно, няма да забогатее.9

18 Нечестивият ще бъде откуп за праведния, и лукавият - за простодушния.

19 По-добре да живееш в пуста земя, нежели със свадлива и сърдита жена.10

20 Ценно съкровище и тлъстина има в къщата на мъдрия, а глупавият човек ги разпилява.

21 Който пази правда и милост, ще намери живот, правда и слава.11

22 Мъдрият влиза в града на силните и събаря крепостта, на която са се надявали.12

23 Който пази устата си и езика си, пази душата си от беди.

24 Горделивият злодей - името му е кощунник - действува в пламъка на гордостта.

25 Гладът на мързеливеца ще го убие, защото ръцете му се отказват да работят;

26 той всеки ден силно гладува, а праведникът дава и не му е свидно.13

27 Жертвата на нечестивите е гнусота, най-вече кога я принасят с лукавство.14

28 Лъжесвидетелят ще загине, а човек, който говори, каквото знае, ще говори винаги.15

29 Нечестив човек има дръзко лице, а праведният държи право пътя си.

30 Няма мъдрост, няма разум, няма кроеж - насрещу Господа.16

31 Коня стъкмяват за деня на битката, но победата е от Господа.17


Предишна глава Следваща глава


1 2 Парал. 36:22

2 Притч. 16:2

3 Ос. 6:6

4 Притч. 10:4

5 Притч. 25:24

6 Притч. 19:25

7 Притч. 3:27-28

8 1 Царств. 25:18

9 Притч. 23:21

10 Притч. 25:24, Сир. 25:21

11 Притч. 19:17

12 Екл. 9:16

13 Пс. 36:26

14 Притч. 15:8

15 Притч. 19:5, 19:9

16 Иез. 28:5, Иов 5:13

17 Пс. 32:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава