Книга Притчи Соломонови - Глава  22

  1 По-добре е добро име, нежели голямо богатство, и по-добре е добра слава, нежели сребро и злато.1

  2 Богат и сиромах се срещат един с други; единия и другия Господ е създал.2

  3 Благоразумният вижда бедата и се скрива; а неопитните отиват напред и се наказват.3

  4 Подир смирението иде страх Господен, богатство, слава и живот.

  5 По пътя на коварния - тръне и примки; който пази душата си, да бяга от тях.4

  6 Поучи момъка в начало на пътя му; той не ще се отклони от него и кога остарее.

  7 Богатият господарува над бедния, и длъжникът става роб на заемодавеца.5

  8 Който сее неправда, ще пожъне беда, и пръчката на гнева му ще изчезне. (Господ обича човек, който драговолно дава, и ще попълни недостига на делата му.)6

  9 Милосърдният ще бъде благославян, защото дава на бедния от хляба си. (Който дава подаръци, печели победа и чест, и дори завладява душата на ония, които ги получават.)7

10 Изпъди кощунника, и раздорът ще се махне, ще престане и свада, и ругатня.

11 Който обича чисто сърце, нему на устата е приятно, нему царят е приятел.

12 Очите на Господа пазят знанието, а думите на законопрестъпник Той събаря.

13 Ленивецът казва: "лъв на улицата! всред стъгдата ще ме убият!"8

14 Устата на блудниците са дълбока пропаст: комуто Господ се разгневи, той ще падне в нея.

15 Глупостта се привързала към сърцето на момъка, но изправителната пръчка ще я махне от него.

16 Който уврежда сиромаха, за да умножи богатството си, и който дава на богатия, - ще осиромашее.

17 Наклони ухо и слушай думите на мъдрите, и обърни сърцето си към моето знание;

18 защото ще бъде утешително, ако ги пазиш в сърцето си, и те бъдат също в устата ти.

19 За да бъде твоето упование на Господа, аз те уча и днес и ти помни.

20 Не писах ли ти три пъти, като те съветвах и поучавах,9

21 за да те науча на точните думи на истината, та да ги предаваш на ония, които те провождат.

22 Не ограбвай сиромаха, защото той е сиромах, и не притеснявай злочестника при портите, -10

23 защото Господ ще се намеси в делото им, и ще изтръгне душата на грабителите им.11

24 Не другарувай с гневлив и не се събирай с припрян човек,12

25 за да не привикнеш на неговите пътища и да не навлечеш примка на душата си.13

26 Не бъди от онези, които дават ръка и поръчителствуват за дългове:14

27 ако няма с какво да заплатиш, защо да докарваш дотам, че да ти вземат постелката изпод тебе?15

28 Не преместяй стари межди, които са твоите бащи прокарали.16

29 Видял ли си човек пъргав в работата си? Той ще стои пред царе, няма да стои пред прости.


Предишна глава Следваща глава


1 Екл. 7:1-2

2 Притч. 29:13

3 Притч. 27:12

4 Иис. Нав. 23:13

5 Иак. 2:6

6 Иов 4:8, Ос. 10:12

7 2 Кор. 9:7

8 Притч. 26:13

9 Притч. 3:5-6

10 Втор. 24:17, Иов 31:13

11 Притч. 23:11

12 Притч. 15:18, 29:22

13 Притч. 12:13

14 Притч. 6:1

15 Притч. 20:16

16 Втор. 19:14, Притч. 23:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава