Книга Притчи Соломонови - Глава  23

  1 Кога седнеш да ядеш с властник, гледай добре що е отпреде ти,1

  2 и тури преграда на гърлото си, ако си лаком.

  3 Не се прелъстяй от вкусните му гозби: те са примамлива храна.

  4 Не залягай да трупаш богатство; бягай от такива мисли.2

  5 Ще устремиш очи към него, и - вече го няма: то ще си направи криле и като орел ще отлети към небето.

  6 Не яж хляб у завистлив човек и не се прелъстяй от вкусните му гозби;3

  7 защото каквито са мислите в душата му, такъв е и той; "яж и пий", ти казва, но сърцето му не е с тебе.

  8 Залъка, който си изял, ще изблюваш, и хубавите си думи напразно ще изхабиш.

  9 В ушите на глупав не говори, защото той ще презре разумните твои думи.4

10 Не премествай стара межда и в нива на сираци не влизай;5

11 защото техният Закрилник е силен; Той ще се намеси в делото им против тебе.6

12 Насочи сърцето си към учение и ушите си - към умни думи.

13 Не оставяй момъка без наказание; ако го накажеш с пръчка, той няма да умре;7

14 ще го накажеш с пръчка, и ще спасиш душата му от преизподнята.

15 Синко, ако твоето сърце бъде мъдро, и моето сърце ще се порадва;8

16 ще се радват и моите вътрешности, кога твоите уста говорят право.

17 Нека сърцето ти не завижда на грешници, но да пребъдва през всички дни в страх Господен;9

18 защото има бъднина, и твоята надежда не е изгубена.

19 Слушай, синко, и бъди мъдър и насочвай сърцето си по правия път.

20 Не бъди между ония, които се с вино опиват, между ония, които се с месо пресищат, -10

21 защото пияницата и който се пресища, ще осиромашеят, и сънливостта ще ги облече в дрипи.11

22 Слушай баща си: той те е родил; не занемарявай майка си и кога тя остарее.12

23 Купувай истина и не продавай мъдрост, учение и разум.

24 Бащата на праведника тържествува, и който е родил мъдрец, радва му се.13

25 Нека се радва баща ти и нека тържествува майка ти, която те е родила.

26 Синко, дай си мен сърцето, и очите ти да гледат моите пътища, -14

27 защото блудницата е дълбока пропаст, и чужда жена - тесен кладенец;15

28 тя като разбойник причаква и умножава законопрестъпниците между човеците.

29 У кого - ах? у кого - ох? у кого - караница? у кого - скръб? у кого - рани без причина? у кого - зачервени очи?

30 У ония, които се засядат около вино, които ходят да издирват подправено с аромати вино.16

31 Не гледай виното как се червенее, как пуща искри в чашата, как се гладко лее;

32 отпосле то ще ухапе като змия и ще жилне като аспида;

33 очите ти ще гледат чужди жени, и сърцето ти ще заговори развратно;17

34 и ти ще бъдеш като заспал сред море и като задрямал навръх мачта.

35 (И ще кажеш:) "Биха ме, не ме боля; тласкаха ме, не усещах. Кога се пробудя, пак ще търся същото."18


Предишна глава Следваща глава


1 Сир. 31:13

2 1 Тим. 6:6, 6:9

3 Сир. 14:10

4 Притч. 9:8

5 Притч. 22:28

6 Притч. 22:23

7 Притч. 13:25

8 Притч. 27:11

9 Пс. 36:1, Притч. 24:1

10 Рим. 13:13, Еф. 5:18

11 Притч. 21:17

12 Притч. 1:8

13 Притч. 10:1, 15:20

14 Мат. 15:19, Марк. 7:6

15 Сир. 19:2

16 Ис. 5:11

17 Еф. 5:18, 1 Иоан 2:16

18 Ис. 56:12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава