Книга Притчи Соломонови - Глава  24

  1 Да ти се не ревнат лошите човеци, и недей жела да бъдеш с тях,1

  2 защото сърцето им насилство крои, и устата им за лошо говорят.2

  3 С мъдрост се къща урежда и с разум се укрепва,

  4 и с вещина нейните клетове се напълнят с всякакъв драгоценен и добър имот.

  5 Мъдър човек е силен, и разумен човек укрепява силата си,

  6 затова с обмисляне води войната си, и успех ще има при много съвещания.3

  7 Мъдростта е твърде висока за глупавия; той не ще отвори уста при портите.4

  8 Който тъкми да стори зло, наричат го зломишленик.

  9 Каквото глупост намисли, е грях, и кощунникът е гнусота за човеците.

10 Ако в злочест ден си се показал слаб, скудна ти е силата.

11 Избавяй водените на смърт, и не се отказвай от обречените на убиване.5

12 Ще кажеш ли: ето, ние не знаехме това? А Оня, Който изпитва сърцата, нима не знае? Оня, Който бди над душата ти, знае това и ще отдаде на човека според делата му.6

13 Яж, синко, мед, защото е приятен, и вощен мед, който е сладък за гърлото ти:

14 такова е за душата ти и познанието на мъдростта. Ако си я намерил, има бъднина, и твоята надежда не е изгубена.

15 Не замисляй зло, нечестивецо, против жилището на праведника, не опустошавай мястото на покоя му,7

16 защото седем пъти ще падне праведник - и ще стане; а нечестивите ще паднат в погибел.8

17 Недей се радва, кога врагът ти падне, и сърцето ти да се не весели, кога се той препъне.9

18 Инак, Господ ще види, и това в Негови очи няма да бъде угодно, и Той ще отдръпне от него гнева Си.

19 Недей негодува против злодейци и недей завижда на нечестивци,10

20 защото злият няма бъднина, - светилото на нечестивците ще угасне.11

21 Бой се, синко, от Господа и от царя; с размирници се не събирай,12

22 защото неочаквано ще дойде нещастие за тях, - и бедата от тях двамата кой ще предузнае?

23 Казано е също от мъдрите: не е добро да има в съдилището лицеприятие.13

24 Който казва на виновния: "прав си", него народите ще проклинат, него племената ще мразят;14

25 а които изобличават, ще бъдат обичани, и върху тях ще дойде благословение.

26 В уста целува оня, който отговаря с верни думи,

27 Натъкми работите си вън от къщи, свърши ги на нивата си, а после и къщата си уреждай.

28 Не лъжесвидетелствувай против ближния си: защо да лъжеш с устата си?

29 Не казвай: както той стори за мене, тъй и аз ще сторя с него; ще въздам на човека според делата му.15

30 Минавах край нивата на ленив човек и край лозето на малоумен човек;

31 и ето, всичко бе обрасло с тръни, повърхността му бе покрита с коприва, и каменната му ограда се бе съборила.16

32 И погледах, устремих сърце си, погледах и урок научих:

33 "малко ще поспиш, малко ще подремеш, малко със скръстени ръце ще полежиш, -17

34 и сиромашията ти ще дойде като скороходец, и немотията ти - като въоръжен човек."18


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 36:1, Притч. 23:17

2 Пс. 9:28

3 Притч. 20:18

4 Притч. 14:6

5 Пс. 81:4

6 Иов 34:11, Пс. 61:13, Иер. 32:19, Рим. 2:6, Откр. 22:12

7 Притч. 1:11

8 Пс. 36:24, Ам. 5:2

9 Иов 31:29

10 Пс. 36:1

11 Притч. 13:9

12 Мат. 22:21, 1 Петр. 2:17, Рим. 13:2

13 Притч. 18:5

14 Ис. 5:23

15 Притч. 17:13

16 Притч. 15:19

17 Притч. 6:10

18 Притч. 28:19

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава