Книга Притчи Соломонови - Глава  25

  1 И това са притчи Соломонови, които ги събраха човеците на иудейския цар Езекия.

  2 Слава за Бога е да облича всяко нещо в тайна, а слава за царете е да изследват работите.1

  3 Както небето във висината и земята в дълбината, тъй и сърцето на царете е неизследимо.2

  4 Отдели примеса от среброто, и ще излезе съд за златаря;

  5 отдалечи неправедния от царя, и престолът му ще се укрепи с правда.3

  6 Не се големей пред лицето на царя и не заставай на мястото на големците;

  7 защото по-добре е кога ти кажат: "дойди тука по-нависоко", отколкото кога те понижат пред велможата, когото са видели очите ти.4

  8 Не бързай да влизаш в тъжба: инак, какво ще правиш при свършека, кога твоят съперник те посрами?

  9 Съди се със съперника си, но чужди тайни не откривай,5

10 за да те не укори оня, който чуе това, и тогава безчестието ти не ще отбегне от тебе. (Любов и дружба освобождават; заварди ги за себе си, за да не станеш достоен за похула; запази пътищата си добре уредени.)

11 Уместно казана дума е като златни ябълки в сребърни кошнички.

12 Мъдър изобличител за внимателно ухо е като златна обеца и украшение от чисто злато.

13 Каквото е прохлада от сняг по жетва, такова е верен пратеник за оногова, който го праща: той докарва утеха за душата на своя господар.

14 Каквото са облаци и ветрове без дъжд, такова е човек, който се хвали с лъжливи подаръци.6

15 Велможа се с кротост умилостивява, и мек език кости троши.7

16 Намериш ли мед, яж само, колкото ти трябва, за да се не преситиш от него и да го не повърнеш.8

17 Не ходи често в къщата на приятеля си, за да му не досадиш и да те не намрази.

18 Каквото е чук, меч и остра стрела, такова е човек, който лъжесвидетелствува против ближния си.9

19 Каквото е строшен зъб и разслабена нога, такова е надеждата на безнадежден (човек) в злочест ден.

20 Каквото е оня, който съблича дрехата си в студен ден, каквото е оцет на рана, такова е оня, който пее песни на едно натъжено сърце. (Както молец поврежда дрехата и червей - дървото, тъй скръбта поврежда човешкото сърце.)

21 Ако врагът ти е гладен, нахрани го с хляб; и ако е жаден, напой го с вода;

22 защото, (правейки това) ти струпваш жар върху главата му, и Господ ще ти въздаде.10

23 Северен вятър дъжд причинява, а таен език - недоволни лица.

24 По-добре да живееш в ъгъл на покрива, отколкото със свадлива жена в широка къща.11

25 Каквото е студена вода за измъчена от жажда душа, такова е добра вест от далечна страна.12

26 Каквото е размътен извор и развален кладенец, такова е праведник, който пада пред нечестивец.

27 Както не е добре да се яде много мед, тъй и да ламтиш за слава не е слава.13

28 Каквото е разрушен град, без стени, такова е човек, който не владее духа си.


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 29:29, Рим. 11:33

2 Притч. 20:5

3 Притч. 20:8

4 Лук. 14:9-10

5 Сир. 19:10

6 Иак. 2:16

7 Притч. 15:1

8 Притч. 24:13

9 Пс. 58:8

10 Рим. 12:20, 1 Царств. 24:20

11 Притч. 21:9

12 Притч. 15:30

13 Притч. 25:16, Сир. 3:21, Рим. 12:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава