Книга Притчи Соломонови - Глава  26

  1 Както сняг лятно време и дъжд по жътва, тъй и чест не прилича на глупец.

  2 Както врабче ще хвръкне, както лястовица ще отлети, - тъй незаслужено проклятие няма да се сбъдне.

  3 Бич - за кон, юзда - за осел, а тояга - за глупци.1

  4 Не отговаряй на глупеца според глупостта му, за да не станеш и ти подобен нему;2

  5 не отговаряй на глупеца според глупостта му3, за да се не помисли за мъдър.

  6 Който дава устна поръка на глупец, подрязва нозете си, търпи неприятност.

  7 Както кривят нозете у хромия, тъй и притчата куца в устата на глупци.

  8 Каквото е оня, който туря в прашка безценен камък, такова е и оня, който дава чест на глупец.

  9 Каквото е бодил в ръката на пияница, такова е притча в устата на глупци.

10 Силният върши всичко произволно: и глупеца надарява, и всеки минувач награждава.

11 Както псе се връща на бълвоча си, тъй глупец повтаря своята глупост.4

12 Видял ли си човек, който се мисли за мъдър? Повече се надявай на глупеца, нежели нему.5

13 Ленивецът казва: "лъв на пътя! лъв по стъгдите!"6

14 Врата се върти на куките си, а ленивец - на леглото си.

15 Ленивец потапя ръка в блюдото, и тежко му е да я подигне до устата си.7

16 Ленивец се мисли за по-мъдър от седмина, които смислено отговарят.8

17 Който минувайки се намесва в чужда свада, хваща куче за уши.

18 Както престорилият се на луд хвърля огън, стрели и смърт,

19 тъй е и човек, който коварно уврежда приятеля си и после казва: "аз се само пошегувах".

20 Дето няма вече дърва, огънят угасва, и дето няма шепотник, раздорът утихва.

21 Въглищата - за жар, и дървата - за огън, а свадлив човек - крамоли да разпалва.9

22 Думите на шепотника са като сладкиши и влизат вътре в утробата.10

23 Каквото е глинен съд, гледжосан с нечисто сребро, такова са огнени уста и злобно сърце.

24 С уста си врагът се преструва, а в сърце си коварство крои.11

25 Кога говори дори с нежен глас, не му вярвай, защото в сърцето му има седем гнусотии.12

26 Ако омразата му се прикрива насаме, злобата му ще се открие в събранието народно.

27 Който копае яма, той ще падне в нея, и който търкаля камък нагоре, върху него ще се върне.13

28 Лъжлив език мрази ония, които е наранил, и уста ласкателни готвят падение.


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 31:9-10

2 Мат. 21:27

3 Според превода на 70-те: "не възразявай на глупеца срещу глупостта му".

4 2 Петр. 2:22

5 Ис. 5:21, Рим. 12:16

6 Притч. 22:13

7 Притч. 19:24

8 Лук. 19:21

9 Сир. 28:11, 28:13

10 Пс. 54:22

11 Деян. 16:17

12 1 Царств. 26:15

13 Пс. 7:16, Екл. 10:8, Сир. 27:28

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава