Книга Притчи Соломонови - Глава  27

  1 Не се хвали с утрешния ден, защото не знаеш какво ще роди тоя ден.1

  2 Нека те хвали друг, а не устата ти, - чужд, а не езикът ти.2

  3 Тежък е камъкът, тежък е и пясъкът; но гневът на глупеца е по-тежък от единия и другия.3

  4 Лют е гневът, неукротима - яростта; но кой ще устои против ревнивостта?4

  5 По-добре открито изобличение, нежели скрита любов.5

  6 Искрени са укорите от оногова, който обича, и лъжливи са целувките от оногова, който мрази.6

  7 Сита душа тъпче и вощен мед, а на гладна душа всичко горчиво е сладко.

  8 Каквото е птица, напуснала гнездото си, такова е човек, напуснал мястото си.

  9 Благовония и кадиво радват сърцето; тъй всекиму сладък бива приятелят със своя сърдечен съвет.

10 Не напущай приятеля си, нито приятеля на баща си, и не ходи вкъщи брату си в деня на твоето злочестие: по-добре съсед наблизо, нежели брат надалеч.7

11 Бъди мъдър, синко, и радвай сърцето ми, - и аз ще имам какво да кажа ономува, който ме злослови.8

12 Благоразумният вижда злото и се укрива; а неопитните вървят напред и се наказват.9

13 Вземи му дрехите, защото е поръчителствувал за чужд; и за чужденеца вземи от него залог.10

14 Който високо хвали приятеля си от ранно утро, ще го вземат за злословец.

15 Непрестанно капене в дъжделив ден и свадлива жена едно са:11

16 който иска да я скрие, иска в десницата си да скрие вятър и благовоние, що само се обажда.

17 Желязо желязо остри, и човек изостря погледа на приятеля си.12

18 Който варди смоковницата, ще яде плодовете й, и който пази господаря си, почетен ще бъде.

19 Както у водата е лице срещу лице, тъй сърцето на човека е към човека.

20 Преизподнята и Авадон са ненаситни: тъй също са ненаситни и очите човешки. (Гнусота пред Господа е оня, който дига дръзко очи, и неразумни са, които имат невъздържан език.)13

21 Каквото е пота за сребро, горнило - за злато, такова са за човека устата, които го хвалят. (Сърцето на беззаконника дири зло, а правото сърце дири знание.)14

22 Грухай с черясло глупеца в чутура заедно със зърната, глупостта му не ще се отдели от него.15

23 Добре наглеждай добитъка си, имай грижа за стадата;

24 защото богатството не е вечно, пък и властта нима е от рода в род?16

25 Трева никне, и злак се явява, и засъбирват билки планински.

26 Овците са тебе за облекло, и козлите - за купуване ниви.

27 И ще имаш достатъчно козе мляко тебе и на твоите домашни за храна и на твоите слугини за прехрана.


Предишна глава Следваща глава


1 Иак. 4:13-14

2 2 Кор. 10:12

3 Сир. 22:15-16

4 Иак. 1:20

5 Притч. 28:23

6 Пс. 140:5

7 Притч. 18:20

8 Притч. 23:15

9 Притч. 22:3

10 Притч. 20:16

11 Сир. 25:14

12 Евр. 10:24

13 Сир. 14:9

14 Притч. 17:3

15 Марк. 3:4

16 1 Тим. 6:7

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава