Книга Притчи Соломонови - Глава  28

  1 Нечестивецът бяга, когато никой го не гони; а праведникът е смел като лъв.1

  2 Кога страната отстъпи от закона, тогава в нея има много началници; а при разумен и вещ мъж тя е дълговечна.2

  3 Човек сиромах и притеснител на слабите е също като проливен дъжд, който завлича храните.

  4 Отстъпниците от закона хвалят нечестивците, а които пазят закона, негодуват против тях.3

  5 Лошите люде не разбират от справедливост, а ония, които търсят Господа, всичко разбират.4

  6 По-добре сиромах, който ходи в своята непорочност, нежели оня, който криви своите пътища, макар и да е богат.5

  7 Който пази закона, е разумен син, а който се събира с разсипници, посрамя баща си.6

  8 Който умножава имота си чрез корист и лихва, той го събира за добротвореца на бедните.7

  9 Който отклонява ухото си да не слуша закона, на такъв и молитвата е гнусота.8

10 Който отклонява праведните в пътя на злото, сам ще падне в ямата си, а непорочните ще наследят добро.9

11 Богат човек се има за мъдрец, обаче умен сиромах ще го изобличи.

12 Кога праведници тържествуват, голяма слава е, но кога нечестивци се въздигат, човеците се крият.10

13 Който скрива престъпленията си, не ще има успех; а който се съзнава и ги оставя, ще бъде помилуван.11

14 Блажен е оня човек, който винаги пребъдва в благоговение; а който ожесточава сърцето си, ще падне в беда.12

15 Каквото е рикащ лъв и гладна мечка, такова е нечестив властник над беден народ.

16 Неразумен управник върши много притеснения, а който мрази корист, ще има дълги дни.

17 Човек, виновен за проливане човешка кръв, ще бяга до гроб, за да го някой не хване.

18 Който ходи непорочно, ще бъде невредим; а който ходи по криви пътища, ще падне на един от тях.

19 Който си работи земята, ще се насища с хляб, а който подражава на празните, ще се насити с беднотия.13

20 Верен човек ще бъде много благославян, а който бърза да забогатее, няма да остане ненаказан.14

21 Не е добро да си лицеприятен: такъв човек и за късче хляб ще извърши неправда.15

22 Завистлив човек бърза към богатство и не мисли, че сиромашията ще го настигне.16

23 Който изобличава човека, ще намери отпосле по-голяма благосклонност, нежели оня, който с език ласкае.

24 Който окрадва баща си и майка си и казва: "това не е грях", той е съучастник на грабители.17

25 Горделивият разпаля крамола, а който се надява Господу, ще добрува.18

26 Който се надява на себе си, е глупав; а който постъпва мъдро, ще бъде спасен.

27 Който дава на сиромах, няма да осиромашее; а който закрива очи от него, ще бъде много проклеван.19

28 Кога нечестивци се въздигат, човеците се крият, а кога падат, праведниците се умножават.


Предишна глава Следваща глава


1 Лев. 26:36, Втор. 28:25

2 Притч. 29:8

3 Ис. 5:20

4 Сир. 21:7

5 Притч. 19:1

6 Притч. 29:3

7 Иов 27:16-17

8 Иов 27:8-9

9 Притч. 26:27

10 Притч. 29:2

11 Пс. 31:5, 1 Иоан 1:9

12 Иов 3:35, Рим. 11:20

13 Притч. 12:11, Сир. 20:28

14 Притч. 20:21

15 Притч. 18:5, 24:23

16 1 Тим. 6:9

17 Мат. 15:5

18 Притч. 13:10

19 Втор. 15:17, 2 Кор. 9:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава