Книга Притчи Соломонови - Глава  29

  1 Човек, който, бидейки изобличаван, остава твърдоглав, неочаквано ще се съкруши, и не ще има за него изцеление.1

  2 Кога праведниците се умножават, народът се весели, а кога нечестивият господарува, народът пъшка.2

  3 Човек, който обича мъдрост, радва баща си; а който се събира с блудници, имот разпилява.3

  4 Цар с правосъдие уякчава земята си, а който обича подаръци, разсипва я.

  5 Човек, който ласкае приятеля си, залага примка за нозете му.

  6 Грехът на лошия човек е примка за него, а праведникът се весели и се радва.4

  7 Праведникът грижливо вниква в тъжбата на бедните, а нечестивецът не разследва делото.5

  8 Развратните човеци бунтуват града, а мъдрите усмиряват бунта.6

  9 Умен човек, като се съди с глупав човек, сърди ли се, или се смее, - няма покой.

10 Кръвожадните човеци мразят непорочния, а праведните се грижат за неговия живот.

11 Глупавият излива всичкия си гняв, а мъдрият го сдържа.7

12 Ако управникът слуша лъжливи думи, то и всичките му служители са нечестиви.8

13 Сиромах и лихвар се срещат един с друг; но Господ дава и на двамата светлина на очите.

14 Ако царят съди бедните по правда, престолът му ще се заякчи завинаги.9

15 Пръчка и мъмрене дават мъдрост; но момче, оставено без грижа, посрамя майка си.10

16 Кога се умножават нечестивците, умножава се беззаконието; но праведниците ще видят тяхното падение.11

17 Наказвай сина си, и той ще ти даде покой и ще достави радост на душата ти.12

18 Без откровение свише народът е необуздан, а който пази закона, блажен е.

19 Роб с думи няма да се научи, защото, и да ги разбира, не слуша.

20 Видял ли си човек недомислен в думите си? Повече се надявай на глупец, нежели нему.13

21 Ако ласкаво държиш роб от детинство, отпосле ще поиска да ти стане син.14

22 Гневлив човек подига крамоли, а сприхав много греши.15

23 Гордостта на човека го унижава, а смиреният по дух ще придобие чест.16

24 Който се поделя с крадец, мрази душата си; слуша клетви, ала не обажда.17

25 Страхът пред човеците поставя примка; а който се надява Господу, ще бъде в безопасност.18

26 Мнозина търсят благосклонното лице на управника, но съдбата на човека е от Господа.19

27 Неправеден човек е гнусота за праведниците, а гнусота за нечестивеца е оня, който ходи по правия път.20


Предишна глава Следваща глава


1 Притч. 28:14

2 Изх. 2:23

3 Притч. 10:1, Лук. 15:13

4 Пс. 9:17

5 Притч. 28:5

6 Притч. 11:11, Екл. 9:18

7 Притч. 15:1-2

8 Сир. 10:2

9 Притч. 16:12, 20:28, 25:5

10 Притч. 10:1

11 Пс. 36:26

12 Притч. 23:13

13 Екл. 5:1, Иак. 1:19, Притч. 26:12

14 Сир. 33:26

15 Притч. 15:18

16 Иов 22:29, Притч. 15:33, Мат. 23:12

17 Лев. 5:1

18 Мат. 14:5, Притч. 16:20, Иер. 17:7

19 Притч. 19:6

20 Иоан 15:19

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава