Книга Притчи Соломонови - Глава  3

  1 Синко, поуката ми не забравяй, и сърцето ти да пази моите заповеди;

  2 защото те ще ти придадат дълги дни, години на живот и мир.1

  3 Милост и истина да те не оставят: обвържи с тях шията си, напиши ги върху скрижалите на сърцето си, -

  4 и ще намериш милост и благоволение в очите на Бога и на човеците.2

  5 Надявай се на Господа от все сърце и не се осланяй на твоя разум.3

  6 Във всичките си пътища познавай Него, и Той ще оправи твоите пътеки.

  7 Не се смятай за мъдрец; бой се от Господа и бягай от злото:4

  8 това ще бъде здраве за твоето тяло и храна за твоите кости.

  9 Давай почит Господу от имота си и от наченките на всичките си печалби, -5

10 и твоите житници ще се напълнят до излишък, твоите линове ще преливат от мъст.

11 Не пренебрегвай, синко, наказанието от Господа, и да не ти е тежко от Неговото изобличение;6

12 защото когото Господ обича, него наказва и към него благоволи, както баща към сина си.

13 Блажен човек, който е придобил мъдрост, и човек, който е спечелил разум, -

14 защото нея да придобиеш е по-добре, отколкото сребро да придобиеш, и печалбата от нея е повече, отколкото от злато:7

15 тя е по-скъпа от драгоценни камъни; (ни едно зло не може да й се противи; тя е добре позната на всички, които се приближават към нея,) и нищо, което е теб въжделено, не ще се сравни с нея.

16 В десницата й е дългоденствие, а в левицата й - богатство и слава; (от устата й излиза правда; закон и милост носи на езика си;)8

17 пътищата й са приятни пътища, и всичките й пътеки - мирни.

18 Тя е дърво за живот на ония, които я придобиват, и блажени са, които я запазват.9

19 Господ с премъдрост основа земята, с разум утвърди небесата;10

20 чрез Неговата премъдрост се разтварят бездните и облаците ръсят роса.

21 Синко, не изпущай тия неща отпред очите си, пази здравомислие и разсъдливост, -

22 и те ще бъдат живот за душата ти и украшение за шията ти.

23 Тогава ще вървиш безопасно по пътя си, и ногата ти не ще се спъне.11

24 Кога легнеш да спиш, не ще се боиш, и кога заспиш, сънят ти ще бъде приятен.12

25 Не ще се уплашиш от внезапен страх, нито от нападение, що иде от нечестивци;13

26 защото Господ ще бъде твое упование и ще запази ногата от примка.

27 Не отказвай да сториш добро ономува, който се нуждае, кога ръка ти има сила да го стори.14

28 Не казвай на приятеля си: "иди си и дойди пак, и утре ще ти дам", кога имаш при себе си. (Защото не знаеш, какво ще роди утрешният ден.)15

29 Не крой зло против ближния си, когато с доверие живее при тебе.

30 Не сваждай се с човека без причина, когато не ти е сторил зло.

31 Да ти се не ревне човек, който постъпя насилствено, и не избирай ни един от пътищата му;16

32 защото Господ се гнуси от развратния, и с праведните има общение.

33 Проклятие Господне е върху дома на нечестивия, а жилището на благочестивите Бог благославя.17

34 Над кощунници Той се присмива, а на смирени дава благодат.18

35 Мъдрите ще наследят слава, а глупците - безславие.


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 8:1, 30:16

2 Рим. 12:17

3 Иер. 9:23, 4 Царств. 18:5

4 Екл. 7:17, Рим. 12:16

5 Тов. 4:7, Сир. 4:1, Лук. 14:13

6 Иов 5:17, Евр. 12:5, Откр. 3:19

7 Иов 28:15, Притч. 8:11

8 Притч. 4:10, 9:11

9 Притч. 11:30, 15:4

10 Пс. 32:6

11 Пс. 36:24

12 Пс. 3:6, 4:9

13 Пс. 111:7

14 Сир. 4:2

15 1 Петр. 4:10, 2 Кор. 8:12

16 Пс. 36:1, 72:3

17 Втор. 28:15, Мал. 2:2

18 Иак. 4:6, 1 Петр. 5:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава