Книга Притчи Соломонови - Глава  31

  1 Думи на цар Лемуила. Поука, с която го е поучила майка му:

  2 Какво, синко, какво, сине на утробата ми? какво, сине на оброците ми?

  3 Не давай на жени силите си, нито пътищата си на ония от тях, които царе погубват.1

  4 Не е за царе, Лемуиле, не е за царе вино да пият, нито за князе - сикер,

  5 за да не би, като се опият, да забравят закона и да изкривяват съдбата на угнетените.2

  6 Дайте сикер на загиващия и вино на огорчения по душа;3

  7 нека той пийне и забрави сиромашията си и да си не спомня вече за страданието си.

  8 Отваряй устата си за безгласния и за защита на всички сираци.4

  9 Отваряй устата си за правосъдие и за делото на сиромаха и немотния.5

10 Кой ще намери жена добродетелна? Нейната цена е по-висока от бисер;6

11 сърцето на мъжа й е уверено в нея, и той не ще остане без печалба;7

12 тя му отплаща с добро, а не със зло, през всички дни на живота си.8

13 Набавя си вълна и лен, и на радо сърце работи с ръцете си.

14 Тя, както търговските кораби, отдалеч си набавя храна.

15 Тя става още през нощта и раздава храна в къщата си и уреченото на слугините си.

16 Намисли си за нива, и придобива я; от плода на ръцете си насажда лозе.

17 Препасва със сила кръста си и укрепва мишците си.

18 Тя чувствува, че занятието й е добро, и светилото й не гасне нощем.

19 Протяга ръце към хурката, и пръстите й се хващат за вретеното.

20 Шепата си на сиромах отваря, и ръката си на нужделив подава.

21 Не се бои от студ за челядта си, защото цялата й челяд е облечена с двойни дрехи.9

22 Тя си тъче килими; висон и пурпур е нейно облекло.

23 Мъжът й е известен при портите, кога седи със старейшините на страната.10

24 Тя работи покривки и ги продава, доставя пояси на финикийските търговци.

25 Здравина и хубост е нейно облекло, и весело гледа на бъдещето.11

26 С мъдрост отваря устата си, и кротка поука е на езика й.12

27 Наглежда домакинството вкъщи и не яде хляба на празността.

28 Стават децата и я облажават, - мъжът, и той я хвали:

29 "много жени добродетелни е имало, но ти надмина всички".

30 Миловидността е примамлива и хубостта - суетна; но жена, която се бои от Господа, е достойна за хвала.13

31 Дайте й от плода на нейните ръце, и нека делата й я прославят при портите!14


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 17:17

2 Ест. 3:15, Ис. 5:22

3 Неем. 8:10

4 Притч. 24:11

5 Лев. 19:25, Втор. 1:16

6 Притч. 12:4, 18:23

7 Притч. 14:1

8 Сир. 26:2

9 Екл. 10:18

10 Сир. 40:19

11 1 Петр. 3:4

12 Тит 2:3

13 Притч. 11:22

14 Марк. 14:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава