Книга Притчи Соломонови - Глава  4

  1 Слушайте, деца, бащина поука и внимавайте, та на разум да се научите,

  2 защото добро учение ви дадох. Не оставяйте моята заповед.

  3 Защото и аз бях син на баща си, нежно любим и едничък на майка си;

  4 и баща ми ме поучаваше и ми думаше: нека сърцето ти задържи думите ми; пази моите заповеди и живей.1

  5 Придобивай мъдрост, придобивай разум; не забравяй това и не се отклонявай от думите на устата ми.

  6 Не я оставяй, - и тя ще те пази; обичай я, - и тя ще те варди.

  7 Главно е мъдростта: придобивай мъдрост и с целия си имот придобивай разум.2

  8 Високо я цени, и тя ще те въздигне; тя ще те прослави, ако се към нея прилепиш,3

  9 ще възложи на главата ти красен венец, ще ти достави великолепна корона.4

10 Слушай, синко, и приеми думите ми, - и ще ти се умножат годините на живота.5

11 Соча ти пътя на мъдростта, водя те по прави пътеки.

12 Тръгнеш ли, ходът ти не ще бъде стеснен, и затечеш ли се, не ще се спънеш.

13 Здраво се дръж за поуката, не я оставяй; пази я, понеже тя е твой живот.

14 Не стъпяй в пътеката на нечестивите и не ходи по пътя на лошите;6

15 остави го, не ходи по него, отбий се от него и отмини;

16 защото те не заспиват, ако не сторят зло; и сън ги не хваща, ако не доведат някого до падение;7

17 защото те ядат хляб от беззаконие и пият вино от грабеж.8

18 Пътеката на праведните е като лъчезарно светило, което свети все повече и повече досред пладне.9

19 А пътят на беззаконниците е като тъмнина: те не знаят, о какво ще се спънат.10

20 Синко, внимавай в думите ми и дай ухо към речите ми;

21 да не отстъпват те от твоите очи; пази ги вътре в сърцето си:

22 защото те са живот за оногова, който ги е намерил, и здраве за цялото му тяло.11

23 От всичко, що е за пазене, най-много пази сърцето си, защото от него са изворите на живота.12

24 Отхвърли от себе си лъжливостта на устата, и лукавството на езика от себе си отдалечи.

25 Очите ти нека гледат право, и клепките ти да бъдат насочени право пред тебе.13

26 Обмисли пътеката за ногата си, и всички твои пътища да бъдат яки.14

27 Не се отбивай ни надясно, ни наляво; отдалечи ногата си от злото15

28 (защото десните пътища Господ наглежда, а левите са развалени.

29 Пак Той ще направи твоите пътища прави, и твоите ходения ще уреди в мир).


Предишна глава Следваща глава


1 1 Парал. 28:9

2 Прем. 6:18

3 Дан. 2:46

4 Притч. 1:9

5 Притч. 3:2

6 Пс. 1:1, Притч. 1:10

7 Ест. 6:4, Пс. 35:5, Мих. 2:1

8 Притч. 1:13

9 Пс. 96:11, Мат. 5:6

10 Втор. 28:29, Ис. 59:10

11 Пс. 18:8

12 Мат. 6:1, Евр. 13:9

13 Иов 31:1, Сир. 9:7

14 Евр. 12:13

15 Втор. 5:32

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава