Книга Притчи Соломонови - Глава  5

  1 Синко, внимавай на мъдростта ми и дай ухо към разума ми,1

  2 за да спазиш разсъдливост, и устата ти да завардят знание; (не давай внимание на лъстива жена;)

  3 защото мед тече от устата на чужда жена, и нейната реч е по-гладка от дървено масло;

  4 но сетнините от нея са горчиви като пелин, остри като двуостър меч;

  5 нозете й слизат към смъртта, стъпките й стигат до преизподнята.2

  6 Ако пожелаеш да проумееш пътеката на живота й, пътищата й са непостоянни, и ти не ще ги узнаеш.

  7 И тъй, деца, слушайте ме и не отстъпяйте от думите на устата ми.

  8 Дръж по-далеч от нея пътя си и не отивай близо до вратата на къщата й,3

  9 за да не дадеш на други здравето си и годините си на мъчител;4

10 за да се не насищат чуждите от твоята сила, и трудовете ти да не бъдат за чужда къща.5

11 И ще охкаш отпосле, кога плътта ти и тялото ти бъдат изтощени, -6

12 и ще кажеш: "защо мразех поука, и сърце ми презираше изобличение,

13 защо не слушах гласа на моите учители, и не наклонявах ухо към наставниците си:

14 безмалко не паднах във всякакво зло всред събранието и обществото!"

15 Пий от водата на твоя водоем и от оная, що извира от твоя кладенец.7

16 Нека се (не) разливат твоите извори по улицата, водните потоци - по стъгдите;

17 нека те принадлежат само на тебе, а не и на чужди тебе.

18 Благословен да бъде източникът ти, и утешавай се с жената на своята младост,8

19 с либавата кошута и прекрасната сърна: нейните гърди да те упояват всяко време, с любовта й се наслаждай постоянно.

20 И защо ти е, синко, да се увличаш от външна и да прегръщаш гърдите на чужда?9

21 Защото пътищата на човека са пред очите на Господа, и Той измерва всичките му пътеки.10

22 Беззаконника хващат собствените негови беззакония, и връзките на греха му го държат:11

23 той умира без да бъде поучен, и от голямото си безумие се изгубва.12


Предишна глава Следваща глава


1 Притч. 4:20

2 Притч. 7:27, Мат. 14:6

3 Притч. 7:25

4 Притч. 6:33

5 Притч. 29:3, Сир. 9:6

6 Лук. 15:14

7 Притч. 9:17

8 Екл. 9:9

9 Сир. 9:10

10 Иов 34:24, Иер. 16:17

11 Пс. 7:17, Ис. 5:18

12 Иез. 33:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава