Книга Притчи Соломонови - Глава  6

  1 Синко, ако си поръчителствувал за твоя ближен и си дал ръката си за другиго,1

  2 ти си се впримчил с думите на устата си, хванат си с думите на своите уста.

  3 Затова стори, синко, ето що, за да се избавиш, понеже си паднал в ръцете на своя ближен: иди, падни при нозете на ближния си и го моли;2

  4 не давай сън на очите си и дрямка на клепките си,3

  5 спасявай се като сърна от ръка и като птица от ръката на птицеловец.4

  6 Иди при мравката, ленивецо, виж нейната работа и бъди мъдър.

  7 Тя няма нито началник, ни настойник, нито заповедник;

  8 но приготвя храната си лете, събира през жътва храната си. (Или иди при пчелата и се научи, как е трудолюбива, каква похвална работа върши; труда й употребяват за здраве и царе и прости човеци; нея всички обичат, и тя е славна; макар по сила да е слаба, но по мъдрост е почтена.)

  9 Докога, ленивецо, ще спиш? Кога ще от сън да станеш?5

10 Малко ще поспиш, малко ще подремеш, малко със сгърнати ръце ще полежиш:6

11 и ще дойде сиромашията ти като пътник, и немотията ти като разбойник. (Ако пък се не лениш, жетвата ти ще дойде като източник, а оскудията ще избяга далеч от тебе.)

12 Човек лукав, човек нечестив ходи с лъжливи уста,

13 намигва с очи, говори с нозе, дава знакове с пръсти;7

14 в сърцето му има коварство: той мисли зло всяко време, сее раздори.8

15 Затова внезапно ще дойде неговата гибел, изведнъж ще бъде съсипан - без изцеление.9

16 Ето шест неща, които Господ мрази - дори седем, които са гнусота за душата Му:

17 очи горделиви, език лъжлив и ръце, които проливат невинна кръв,10

18 сърце, що кове зли кроежи, нозе, които бързо тичат към злодейство,

19 лъжесвидетел, който надумва лъжи, и оня, който сее раздор между братя.11

20 Синко, пази заповедта на баща си и не отхвърляй поуката на майка си;12

21 вържи ги завсякога на сърцето си, обвържи с тях шията си.13

22 Тръгнеш ли, те ще те ръководят; легнеш ли да спиш, ще те пазят, събудиш ли се, ще приказват с тебе:14

23 защото заповедта е светило, и поуката - светлина, и назидателните поуки - път към живота,15

24 за да те пазят от покварена жена, от лъстив език на чужда.16

25 Не пожелавай хубостта й в сърцето си, (да не бъдеш уловен чрез очите си) и да не те увлече с клепките си,17

26 защото поради блудница жена човек изпада до корица хляб, а жена прелюбодейка улавя многоценна душа.18

27 Може ли някой да си тури огън в пазуха, без да изгорят дрехите му?

28 Може ли някой да ходи по живи въглени, без да опари нозете си?

29 Това същото бива и с оногова, който влиза при жената на ближния си: който се допре до нея, няма да остане без вина.19

30 Не прощават на крадеца, ако краде да насити душата си, кога е гладен;

31 хванат ли го, той заплаща седморно, дава всичкия къщен имот.20

32 Който пък прелюбодействува с жена, той ум няма; погубва душата си оня, който върши това:21

33 бой и срам ще намери той, и безчестието му няма да се изглади,

34 защото ревността е ярост на мъжа, и в деня на отмъщението той няма да щади,

35 няма да приеме никакъв откуп и няма да се задоволи, колкото и да умножаваш даровете.


Предишна глава Следваща глава


1 Сир. 29:18

2 Сир. 29:21

3 Пс. 131:4

4 Пс. 123:7

5 Притч. 26:14

6 Притч. 24:33

7 Притч. 10:10

8 Притч. 17:20

9 Пс. 57:9

10 Притч. 30:13

11 Притч. 19:5

12 Притч. 1:8

13 Втор. 6:8

14 Притч. 3:23

15 Пс. 118:105, 2 Петр. 1:19

16 Притч. 7:5

17 Сир. 9:8

18 Притч. 5:10

19 Евр. 13:4

20 Изх. 22:1

21 Лев. 20:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава