Книга Притчи Соломонови - Глава  9

  1 Премъдростта си съгради дом, издяла седемте му стълба,1

  2 закла жертва, размеси виното си и приготви трапезата си;

  3 проводи слугите си да възвестят от градските височини:2

  4 "който е неразумен, да свърне тука!" И на малоумните тя каза:3

  5 "дойдете, яжте хляба ми и пийте виното, което съм размесила;4

  6 оставете неразумието, и ще живеете; ходете по пътя на разума."5

  7 Който поучава кощунника, ще си спечели безславие, и който изобличава нечестивеца - петно.

  8 Не изобличавай кощунника, за да те не намрази; изобличавай мъдрия, и той ще те обикне,6

  9 дай съвет на мъдрия, и той ще бъде още по-мъдър; научи праведния, и той повече ще напредне в знание.7

10 Начало на мъдростта е страхът Господен, и познаването Светаго е разум;8

11 защото чрез мене ще ти се умножат дните, и ще ти се прибавят години живот.9

12 (Синко!) Ако си мъдър, мъдър си за себе си (и за ближните си); и ако си буен, сам ще си изтеглиш. (Който се крепи на лъжа, той пасе ветрове, припка подир хвъркащи птици: защото той е оставил пътя към своето лозе и се лута по пътечките на нивата си; преминава през безводна пустиня и земя, обречена да жадува, с ръце събира безплодие.)

13 Жена безразсъдна, бъбрива, глупава и която нищо не разбира,

14 сяда при къщните си врата на стол, по високите места на града,

15 за да вика минувачите, които си вървят право по пътя:

16 "който е глупав, да свърне тука", и на малоумния казва:

17 "крадена вода е сладка, и укрит хляб - приятен".10

18 И той не знае, че там са мъртъвци, и че поканените от нея са в дън преизподнята. (Но ти се отдръпни, недей се бави на мястото, не спирай погледа си върху нея; защото по тоя начин ще минеш през чужда вода. Бягай от чужда вода и не пий от чужди извор, за да поживееш много време и да ти се прибавят години живот.)11


Предишна глава Следваща глава


1 1 Тим. 3:15, Евр. 3:6, Откр. 3:12

2 Лук. 14:16

3 Мат. 11:25, 1 Кор. 1:27

4 Иоан 6:48, Ис. 55:1

5 Тит 2:12

6 Притч. 15:12, Мат. 7:6

7 Притч. 27:6

8 Притч. 1:7

9 Притч. 10:27

10 Притч. 20:17, Сир. 23:23

11 Притч. 7:27

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава