Книга на Еклисиаста или Проповедника - Глава  10

  1 Мъртви мухи развалят и овоняват благовонното масло на мировареца: същото прави една малка глупост на уважаван човек за неговата мъдрост и чест.1

  2 Сърцето на мъдрия е надясно, а сърцето на глупавия - наляво.

  3 По какъвто път и да ходи глупецът, у него винаги не достига смисъл, и всекиму той ще се изкаже, че е глупав.

  4 Ако гневът на началника избухне върху тебе, не напущай мястото си, защото кротостта заглажда и големи грешки.2

  5 Има зло, което съм видял под слънцето, то е сякаш грешката, която иде от властелина:

  6 невежеството се поставя на голяма височина, а богатите стоят ниско.

  7 Видял съм роби на коне, а князе да ходят пеша като роби.

  8 Който копае яма, сам ще падне в нея, и който събаря ограда, змия ще го ухапе.3

  9 Който дига камъни, може да се усади, и който цепи дърва, може да се изложи на опасност от тях.

10 Ако се притъпи брадвата, и ако острието й не бъде наточено, ще трябва да се напрягат сили; мъдростта знае това да поправи.

11 Ако змия ухапе преди обайването й, то за обайника няма полза.

12 Думи от устата на мъдрец са благодат, а устата на глупец самия него погубват;

13 първите думи от устата му са глупост, а краят на речта от устата му - безумие.

14 Глупец ще наговори много, макар човек и да не знае, какво ще бъде; та и кой ще му каже, какво ще бъде след него?4

15 Трудът на глупеца го уморява, защото не знае дори пътя за в града.

16 Горко ти, земьо, кога царят ти е дете, и кога князете ти ядат рано!5

17 Блазе ти, земьо, кога царят ти е от род благороден, и князете ти ядат навреме, за подкрепа, а не за пресищане!

18 От леност ще нависне потонът, и кога се скръстят ръце, къщата ще прокапе.

19 Гощавки се уреждат за наслада, и виното весели живота; а за всичко отговаря среброто.

20 Дори и в мислите си не хули царя, и в спалнята си не хули богатия; защото небесна птица може да пренесе твоята дума, и крилата гадина да обади твоята реч.6


Предишна глава Следваща глава


1 1 Кор. 3:18

2 Пс. 37:2

3 Пс. 7:16, 56:7, Притч. 26:27, Сир. 27:28

4 Екл. 8:7

5 Ис. 3:4

6 Изх. 22:28

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава