Книга на Еклисиаста или Проповедника - Глава  11

  1 Пущай хляба си по водите, защото след много дни пак ще го намериш.1

  2 Давай дял на седем души, и дори на осем, защото не знаеш, каква неволя ще бъде на земята.2

  3 Кога се напълнят облаците, изливат дъжд на земята; и ако едно дърво падне към юг или към север, то си остава там, дето е паднало.

  4 Който наблюдава вятъра, няма да сее, и който гледа на облаците, няма да жъне.

  5 Както не знаеш пътищата на вятъра, нито как се образуват кости в утробата на трудна жена, тъй не можеш да узнаеш и делата на Бога, Който върши всичко.3

  6 Сутрин сей семето си и вечер не давай почивка на ръката си, защото не знаеш, едното ли, или другото повече ще успее, или едното и другото ще бъдат еднакво добри.4

  7 Сладка е светлината, и приятно е за очите да гледат слънце.

  8 Ако човек преживее и много години, нека се весели през всички тях и нека помни тъмните дни, каквито ще има много: всичко, що иде, е суета!5

  9 Весели се в младостта си, момко, и сърцето ти да вкусва радост през дните на твоята младост; и ходи, където ти сърце тегли и дето ти очи видят; само знай, че за всичко това Бог ще те изведе на съд.6

10 Пъди скръбта от сърцето си и отклонявай злото от тялото си, защото детинство и младост са суета.


Предишна глава Следваща глава


1 Лук. 6:38, 12:17, 12:33

2 Лук. 16:9

3 Иоан 3:8

4 Рим. 12:11

5 Иов 10:21

6 2 Тим. 2:22

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава