Книга на Еклисиаста или Проповедника - Глава  12

  1 И помни твоя Създател през дните на младостта си, докле не са дошли тежки дни и не са настанали години, за които ще казваш: "няма за мене наслада в тях";

  2 докле слънце, светлина, месечина и звезди не са потъмнели, и не са дошли пак черни облаци след дъжда;1

  3 докле не е настъпил оня ден, кога къщните пазачи затреперят, и силните мъже се прегънат; кога престанат да мелят, които мелят, понеже са останали малко; кога се помрачат ония, които през прозорец гледат;

  4 кога пътните врата почнат да се затварят; кога замлъкне шумът на хромелите, и човек почне да става по гласа на петела, и дъщерите-певици замлъкнат;2

  5 кога висините бъдат за тях страшни, и по пътя ще има ужаси; кога зацъфти миндалът, и скакалецът стане тежък, и каперсът се пръсне; защото човек отива във вечния си дом, и оплаквачките са готови да го обкръжават по улицата;3

  6 докле се не скъса сребърната верижка и не се съдере златната превръзка, и не се строши стомната при извора, и не падне колелото над кладенеца.

  7 И ще се върне пръстта в земята, каквото си е била; а духът ще се върне при Бога, Който го е дал.4

  8 Суета на суетите, каза Еклисиаст, всичко е суета!5

  9 Еклисиаст, освен че беше мъдър, но и учеше народа на знание. Той всичко изпитва, изучва и състави много притчи.6

10 Еклисиаст гледа да намери хубави изречения и вярно записа думите на истината.

11 Думите на мъдреците са като остени, и като забити гвоздеи са техните изречения, дадени от единия Пастир.

12 А освен всичко туй, синко, пази се от това: да съставяш много книги - то няма край, и да четеш много - то е уморително за тялото.

13 Да изслушаме същината на всичко: бой се от Бога и пази Неговите заповеди, защото в това се заключава всичко за човека;7

14 защото Бог ще изведе на съд всяка работа и всичко тайно, било то добро, било лошо.8


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 48:10

2 2 Царств. 19:35

3 Иов 1:21

4 Пс. 145:4

5 Екл. 1:2

6 3 Царств. 4:32

7 Втор. 6:2, 1 Тим. 1:5

8 2 Кор. 5:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава