Книга на Еклисиаста или Проповедника - Глава  4

  1 Обърнах се и видях всякакви угнетения, които стават под слънцето; и ето, сълзите на угнетените, а утешител нямат: силата е в ръцете на потисниците им, а те утешител нямат.1

  2 И казах: блазе на мъртвите, умрели отдавна, повече, отколкото на живите, които живеят досега;

  3 а по-блажен от едните и другите е онзи, който не е още съществувал, който не е видял лошите работи, що се вършат под слънцето.

  4 Видях също, че всеки труд и всяка сполука в работите произвежда между човеците взаимна завист. И това е суета и гонене на вятър.2

  5 Глупавият седи с кръстосани ръце и гризе плътта си.3

  6 По-добре кривачка с покой, нежели шепа с труд и душевна мъка.4

  7 Обърнах се и видях друга суета под слънцето:

  8 човек самотен, другиго си няма; няма ни син, ни брат, а пък на всичките му трудове край няма, и очите му се не насищат на богатство. "За кого ли пък - казва той - се трудя и лишавам от блага душата си?" - И това е суета и нехубава работа.5

  9 По-добре двама, нежели един, понеже имат добра награда за труда си.6

10 Защото, ако падне единият, другият ще подигне другаря си. Но горко на един, кога падне, а няма другиго, който да го подигне.

11 Също, кога лежат двама, топло им е; а един - как ще се сгрее?

12 И ако някой вземе да надвива на единия, то двамата ще устоят насреща му; и конец, на три осукан, не ще се скъса скоро.

13 По-добре беден, но умен момък, нежели стар, ала неразумен цар, който не умее да приема съвети;7

14 защото оня ще излезе от тъмница на царство, макар че се е родил беден в царството си.8

15 Видях всички живи, които ходят под слънцето, с тогова, другия момък, който ще заеме мястото на оногова.

16 Брой нямаше всичкият оня народ, който беше пред него, макар отсетнешните не ще му се радват. И това е суета и гонене на вятър!9

17 Пази ногата си, кога отиваш в Божия дом, и бъди готов повече да слушаш, нежели да гледаш, как безумни принасят жертви; защото те не мислят, че вършат лошо.10


Предишна глава Следваща глава


1 Екл. 3:16, Сир. 35:18

2 Деян. 7:9, 7:28

3 Притч. 6:10, 24:33

4 Притч. 17:1

5 Пс. 38:7, 1 Иоан 2:16

6 Бит. 2:18, Съд. 7:10

7 Екл. 2:13

8 Бит. 41:40

9 Екл. 1:14

10 Деян. 7:33, 1 Царств. 15:22, Ос. 6:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава