Книга на Еклисиаста или Проповедника - Глава  5

  1 Не бързай с езика си, и сърцето ти да не бърза да изговаря думи пред Господа: защото Бог е на небето, а ти на земята; затова думите ти да не бъдат много.1

  2 Защото, както сънища идват при много грижи, тъй и гласът на безумния се познава от многото думи.

  3 Кога даваш оброк Богу, не се бави да го изпълниш, защото Той не благоволи към глупави: каквото си обрекъл, изпълни.2

  4 По-добре ти е да не обещаваш, нежели да обещаеш и да не изпълниш.3

  5 Не позволявай на устата си да вкарват в грях плътта ти и не говори пред Ангела (Божий): "това е грешка". Защо ти е да правиш така, че Бог да се разгневи на думата ти и да съсипе работата на ръцете ти?

  6 Защото в многото сънища, както и в многото думи - много суета; но ти се бой от Бога.4

  7 Ако видиш в някоя област притеснение на сиромаха и нарушение на съда и на правдата, не се чуди на това: защото над високия гледа по-висок, а над тях - още по-висок;5

  8 а предимството на страната изцяло е царят, който се грижи за страната.

  9 Който обича сребро, на сребро няма да се насити, и който обича богатство, той няма полза от това. И това е суета!

10 Увеличава се имотът - увеличават се и потребителите му; и каква облага за притежателя му: нима само да гледа с очите си?6

11 Сладък е сънят за оногова, който се труди, - ял той малко или много; ала преяждането не дава на богатия да заспи.

12 Има един мъчителен недъг, който съм видял под слънцето: богатство, пазено от притежателя му за негова вреда.7

13 А това богатство загива от злочести случки: роди му се син, и нищо няма в ръцете му.8

14 Както е излязъл гол из майчината си утроба, такъв си той отива, какъвто е дошъл; и нищо не ще вземе от труда си, що би могъл в ръка да понесе.9

15 И това е тежък недъг: какъвто е дошъл, такъв си и отива. Каква, прочее, за него полза, като се е трудил на вятър?

16 А той през цял живот ял на тъмно, много дразнен, огорчаван и ядосван.

17 Ето още какво намерих добро и приятно: да ядеш и да пиеш и да се наслаждаваш с доброто на всичките си трудове, с каквито се трудиш под слънцето през всички дни на живота си, които ти е дал Бог; защото това е твой дял.10

18 И ако на някой човек Бог е дал богатство и имот и му е дал власт да се ползува от тях, да взима своя дял и да се наслаждава от трудовете си, - това е Божий дар.

19 Няма дълго време да помни той дните на живота си; затова Бог го и възнаграждава със сърдечна радост.11


Предишна глава Следваща глава


1 Иак. 1:19, Притч. 10:19, Мат. 6:7, Сир. 7:14

2 Втор. 23:21

3 Деян. 5:4

4 Сир. 34:2

5 Прем. 6:5, Еф. 6:9

6 1 Иоан 2:16

7 Иов 20:20

8 Марк. 8:36

9 Иов 1:21, 1 Тим. 6:7

10 Екл. 2:24

11 Фил. 4:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава