Книга на Еклисиаста или Проповедника - Глава  6

  1 Има едно зло, което видях под слънцето, и то често бива между човеците:

  2 Бог дава на човека богатство, имот и слава, и за душата му няма оскудия в нищо, каквото и да пожелае; ала Бог не дава нему да се ползува от това, а се ползува от него чужди човек: това е суета и тежък недъг!1

  3 Ако някой народи сто деца, преживее много години и още се увеличат дните на живота му, но душата му не би се наслаждавала с добро, и нямаше за него дори погребение, то щях да кажа: пометниче е по-честито от него,

  4 защото е напразно дошло и отишло в тъмнина, и името му е покрито с мрак.

  5 То дори не е видяло и не е познало слънцето: то е по-спокойно, нежели онзи.

  6 А онзи, макар преживял и две хиляди години, без да се наслаждава с доброто, няма ли да иде все на едно място?

  7 Всички трудове на човека са за гърлото му, а душата му се не насища.2

  8 А какво предимство има умният пред глупавия, какво - сиромахът, който знае да ходи пред живите?

  9 По-добре е да виждаш с очи, нежели да се луташ с душа. И това е също суета и гонене на вятър.

10 Което съществува, то е вече наречено с име, и се знае, че това е - човекът, и че той не може да се препира с оногова, който е по-силен от него.3

11 Има много такива работи, които увеличават суетата: тогава, кое е за човека по-добро?

12 Защото, кой знае, кое е добро за човека в живота, през всички дни на суетния му живот, които той прекарва като сянка? И кой ще каже на човека, какво ще бъде след него под слънцето?4


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 48:11, Сир. 14:4

2 Иов 5:7

3 Иов 9:2-3

4 Пс. 143:4, Екл. 8:7

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава