Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Книга на Еклисиаста или Проповедника - Глава  7

Книга на Еклисиаста или Проповедника - Глава  7

  1 Добро име е по-добро от скъпи мазила, и смъртен ден - от рожден ден.1

  2 По-добре е да отиваш в къща, дето плачат за умрял, нежели да отиваш в къща, дето се пирува, защото там е краят на всеки човек, и живият ще приложи това към сърцето си.2

  3 Тъга е по-добро от смях; защото кога е печално лицето, сърцето става по-добро.3

  4 На умните сърцето е в къща, дето плачат, а на безумните сърцето - в къща, дето се веселят.

  5 По-добре да слушаш изобличения от мъдър, нежели да слушаш песни на глупави;4

  6 защото смехът на глупавите е също, както кога пращи тръне под котел. И това е суета!

  7 Притеснявайки другите, мъдрият става глупав, а подаръците развалят сърцето.

  8 Краят на една работа е по-добър от началото й; търпелив е по-добър от високомерен.

  9 Не бивай с духа си бръз на гняв, защото гневът се гнезди в сърцето на глупави.5

10 Не думай: "защо прежните дни били по-добри от сегашните?", защото не от ум питаш за това.

11 Добро нещо е мъдростта, както и наследството, особено за ония, които виждат слънце;

12 защото под нейна сянка е също, както под сянката на сребро; но предимството на знанието е това, че мъдростта дава живот на притежателя си.6

13 Виж Божиите дела: кой може да изправи това, което Бог е направил криво?7

14 В честити дни ползувай се от доброто, а в злочести дни размисляй: едното и другото е сторил Бог, за да не може човек да каже нищо против Него.8

15 Нагледах се на всичко през суетните мои дни: праведникът загива в своята праведност; нечестивецът живее дълго в нечестието си.

16 Не бивай много строг и недей се изтъква за много умен: защо да погубваш себе си?9

17 Не се предавай на грях и не бивай безумен: защо да умираш без време?10

18 Добре е, ако се държиш о едното и не махваш ръка от другото; защото, който се бои от Бога, ще избегне всичко това.

19 Мъдростта прави мъдрия по-силен от десет властника в един град.11

20 Няма праведник на земята, който да прави добро и никак да не греши;12

21 затова не обръщай внимание на всяка дума, която се говори, за да не чуеш роба си, кога те хули;

22 защото сърцето ти знае много случаи, когато и ти сам си хулил другите.

23 Всичко това съм изпитал с мъдрост; аз казах: "ще бъда мъдър", но мъдростта е далеко от мене.

24 Далеко е това, що е било, и дълбоко, дълбоко: кой ще го постигне?13

25 Обърнах се със сърцето си, за да узная, изуча и издиря мъдростта и разума, и да позная нечестието на глупостта, невежеството и безумието, -14

26 и намерих, че по-горчиво от смъртта е жената, защото тя е мрежа, сърцето й - примка, ръцете й - окови; добрият пред Бога ще се спаси от нея, а грешникът ще бъде уловен от нея.15

27 Ето, това намерих аз, каза Еклисиаст, изпитвайки едно след друго.

28 Какво още е търсила душата ми, и го не намерих? - Мъж намерих един от хиляда, но жена между всички тях не намерих.16

29 Само това намерих, че Бог направил човека прав, но човеците се пуснали в много мъдрувания.17

Предишна глава Следваща глава

1 Притч. 22:1

2 Иак. 4:9

3 2 Кор. 7:10

4 Притч. 15:31

5 Притч. 14:17

6 Сир. 41:29

7 Екл. 1:15

8 Иов 2:10

9 Сир. 7:5, Ис. 5:21, Рим. 11:20

10 Иов 15:32

11 Екл. 9:16

12 3 Царств. 8:46, 2 Парал. 6:36, Притч. 20:9, Иак. 3:2, 1 Иоан 1:8, Рим. 7:14

13 Рим. 11:33

14 Екл. 1:17, Иоан 10:8

15 Притч. 5:4, 22:4-5

16 Рим. 5:15, 7:4

17 Бит. 1:27, 3:2

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава