Книга на Еклисиаста или Проповедника - Глава  8

  1 Кой е като мъдрия, и кой разбира значението на нещата? Мъдростта на човека просветлява лицето му, и строгостта на лицето му се изменява.1

  2 Аз казвам: пази царската дума, и то - поради клетвата пред Бога.2

  3 Не бързай да бягаш от лицето му и не упорствувай в лошите работи; защото той, каквото поиска, всичко може да стори.

  4 Дето е думата на царя, там е властта; и кой ще му каже: какво правиш?3

  5 Който спазва заповед, той не изпитва никакво зло: сърцето на мъдрия знае и време, и наредба;4

  6 защото за всяка работа има си време и наредба; а за човека е голямо зло,5

  7 дето не знае, какво ще бъде; и как ще бъде това - кой ще му каже?6

  8 Човек не е властен над духа, за да удържи духа, и няма власт над смъртния ден, нито избава в тая борба, а нечестие няма да спаси нечестивеца.7

  9 Всичко това видях, и обръщах сърцето си към всяка работа, що се върши под слънцето. Бива време, кога човек господарува над човека за своя вреда.

10 Видях тогава, че погребваха нечестивци, че идваха и отхождаха от светото място и биваха забравяни в града, дето тъй постъпваха. И това е суета!8

11 Скоро се не върши съд над лоши работи; от това се и не плаши сърцето на синовете човешки да прави зло.9

12 Макар грешникът да върши сто пъти зло и да кисне в него, но аз зная, че ще бъде добро на ония, които се боят от Бога, които благоговеят пред лицето Му;

13 а за нечестивеца няма да има добро, и като сянка, кратко време ще пребъде онзи, който не благоговее пред Бога.10

14 Има и такава суета на земята: праведници ги постига онова, що биха заслужили делата на нечестивци, а с нечестивци бива онова, що биха заслужили делата на праведници. И аз си казах: и това е суета!11

15 И похвалих аз веселбата; защото няма по-добро за човека под слънцето, освен да яде, да пие и се весели: това го придружава в трудовете през дните на живота му, що му е дал Бог под слънцето.12

16 Кога обърнах сърцето си към това, да постигна мъдрост и да разгледам работите, що се вършат на земята, и сред които човек не знае сън ни денем, ни нощем, -13

17 тогава видях всички дела Божии и намерих, че човек не може постигна работите, които се вършат под слънцето. Колкото и да се труди човек да изпитва, пак няма да постигне това. И ако някой мъдрец каже, че знае, той пак не може да постигне това.


Предишна глава Следваща глава


1 Притч. 17:24

2 Притч. 24:21

3 Дан. 4:32

4 Рим. 13:3

5 Екл. 3:1

6 Екл. 6:12

7 Иов 14:5, Пс. 38:6

8 Лев. 21:4, Пс. 48:18

9 Пс. 70:5-6

10 Пс. 143:4

11 1 Кор. 4:13, 2 Кор. 6:8

12 Екл. 2:24, 3:12, Деян. 14:17, 1 Кор. 10:31, Фил. 4:11-12

13 Екл. 1:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава