Книга на Еклисиаста или Проповедника - Глава  9

  1 Към всичко това обърнах сърцето си, за да изпитам, че праведници и мъдреци и техните работи са в Божия ръка, и че човек не знае ни любов, ни омраза във всичко това, що е пред него.

  2 За всекиго и за всички - едно: една съдба за праведник и нечестивец, за добър (и лош), за чист и нечист, за който принася жертви и който не принася; както за добродетелен, тъй и за грешник; както за който се кълне, тъй и за който се бои от клетва.1

  3 Това е тъкмо лошото във всичко, що се върши под слънцето, че една съдба е за всички, и сърцето на синовете човешки е пълно със зло, и в сърцето им, в живота им има безумие; а след това те отиват при умрелите.2

  4 Който е още между живите, има още надежда, понеже и куче живо е по-добре, нежели мъртъв лъв.

  5 Живите знаят, че ще умрат, а мъртвите нищо не знаят, и вече няма за тях награда, понеже и поменът за тях е предаден на забрава,3

  6 и любовта им, и омразата им, и ревността им са вече изчезнали, и нямат вече дял довека в нищо, що се върши под слънцето.

  7 И тъй, иди, яж радостно хляба си и пий с радостно сърце виното си, щом Бог има благоволение към твоите работи.

  8 Във всяко време да ти бъдат дрехите бели, и да има винаги елей на главата ти.4

  9 През всички дни на суетния си живот наслаждавай се от живота заедно с жената, която обичаш, и която ти е дал Бог под слънцето за всички твои суетни дни; защото това е твой дял в живота и в твоите трудове, с които се трудиш под слънцето.5

10 Всичко, що може да върши ръката ти, според силите си върши; защото в гроба, където ще идеш, няма ни работа, ни мислене, ни знание, ни мъдрост.

11 Па се обърнах и видях под слънцето, че не на пъргави се дава сполучлив бяг, нито на храбри - победа, нито на мъдри - хляб, нито на разумни - богатство, нито на изкусни - благосклонност, но времето и случаят помагат на всички тях.6

12 Защото човек си не знае времето. Както рибите налетяват в пагубна мрежа, и както птиците се заплитат в примки, тъй и синовете човешки се улавят в усилно време, кога дойде то неожидано върху тях.7

13 Ето още каква мъдрост видях под слънцето, и тя ми се стори важна:

14 малък град, и в него малко човеци; дойде против него велик цар, обсади го и захвана против него големи обсадни работи;

15 ала в него се намери човек сиромах, но умен, и той спаси с мъдростта си тоя град; и при все това никой се не сети за тоя сиромах.8

16 И казах аз: мъдрост е по-добро от сила, и при все това мъдростта на сиромаха се пренебрегва, и думите му се не слушат.9

17 Думи на мъдреци, изказани спокойно, се изслушват по-добре, нежели крясък на властелин между глупави.

18 Мъдрост е по-добро от войнишки сечива; но един, който погреши, ще погуби много добри неща.10


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 7:11, 27:1, 27:20

2 Екл. 8:11

3 Иов 14:21

4 Мат. 6:17, 25:4

5 Притч. 5:18, 1 Петр. 3:7

6 Лук. 12:25, Екл. 3:1

7 Лук. 12:39, 21:35, Еф. 6:13

8 Притч. 29:8

9 Притч. 21:22, 24:5

10 Иис. Нав. 7:25

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава