Книга Песен на песните - Глава  2

  1 Възлюбената. Аз съм саронски нарцис, долински крин!

  2 Възлюбеният. Каквото е крин между тръне, това е моята възлюбена между момите.1

  3 Възлюбената. Каквото е ябълка между горски дървета, това е моят възлюбен между момците. Под сянката й обичам да седя, и плодовете й са сладки за гърлото ми.2

  4 Той ме въведе в къщата за пируване, и знамето му над мене беше любов.3

  5 Подкрепете ме с вино, освежете ме с ябълки, защото изнемогвам от любов.

  6 Лявата му ръка ми е под главата, а дясната ме прегръща.4

  7 Възлюбеният. Заклевам ви, дъщери иерусалимски, в сърните и в полските кошути: недейте буди и тревожи възлюбената, докле й е воля.5

  8 Възлюбената. Гласът на моя възлюбен! ето, иде, припка по планините, скача по могилите.6

  9 Моят възлюбен прилича на сърна, или на млад елен. Ето, стои зад стената ни, поглежда през прозореца, наднича през решетката.

10 Моят възлюбен ми заговори: "стани, моя мила, моя хубавице, излез!

11 Ето, зимата се вече мина, дъждът преваля, престана;

12 цветя се показаха по земята; настана време за песни, и гласът на гургулицата се чува в страната ни;

13 смоковниците разтвориха пъпките си, и цъфналите лози в лозята издават благоухание. Стани, моя мила, хубавице моя, излез!7

14 Гълъбице моя в скални проломи, под каменни заклони! покажи ми лицето си, дай ми да чуя гласа ти, защото гласът ти е сладък, и лицето ти приятно.8

15 Ловете ни лисиците, лисичетата, които повреждат лозята, а лозята ни са цъфнали."9

16 Моят възлюбен принадлежи на мене, аз пък - нему; той пасе между кринове.10

17 Докле денят лъха прохлада, и бягат сенките, върни се, мой мили, и бъди като сърна или като млад елен, по планински скали.11


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 53:2, Иер. 33:15

2 Пс. 90:1, Откр. 2:7, 22:2

3 Пс. 35:9

4 Пес. на песн. 8:3

5 Пес. на песн. 3:5, 8:4

6 Иоан 10:19

7 Лук. 21:30

8 Пес. на песн. 1:14, 6:9, 8:13, Мат. 10:16

9 Иез. 13:4, Лук. 13:32

10 Пес. на песн. 6:2, 7:11

11 Пес. на песн. 4:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава