Книга Песен на песните - Глава  4

  1 Възлюбеният. О, хубава си, моя мила, хубава си! очите ти са гълъбови под твоите къдри; косата ти е като стадо кози, кога слизат от Галаадската планина;1

  2 зъбите ти - като стадо остригани овци, кога излизат из къпалня, от които всяка има две агънца, и ялова няма помежду им;

  3 устните ти - като алена панделка, и устата ти са сладкодумни; твоите ланити под къдрите твои са като половинки нарови;

  4 шията ти - като Давидова кула, направена за оръжие: на нея висят хиляди щитове - все щитове на юнаци;2

  5 двете твои ненки са като близначета от млада сърна, които пасат между кринове.3

  6 Докле денят лъха прохлада, и бягат сенките, ще ида на смирнова планина и на тамянова могила.4

  7 Цяла си хубава, моя мила, и петно няма на тебе!5

  8 Слез с мене от Ливан, невесто, слез с мене от Ливан! бързай от връх Амана, от връх Семир и Ермон, от лъвски леговища, от леопардови планини!6

  9 Ти плени сърцето ми, сестрице невесто! плени сърцето ми с един поглед на очите си, само с огърлието на шията си.

10 О, как са сладки твоите милувки, сестрице невесто! По-сладки от вино са твоите милувки, и благоуханието на твоите мазила е по-приятно от всички аромати.7

11 Из устата ти капе вощен мед, невесто, мед и мляко под езика ти, и благоуханието на дрехите ти е като благоухание ливанско!8

12 Затворена градина е моята сестрица невеста, заключен кладенец, запечатан извор;9

13 твоите разсадници са градина с нарове, с най-хубави плодове, кипери с нарди,

14 нард и шафран, тръстика и дърчин с всякакви благовонни дървета, смирна и алой с всякакви най-хубави аромати;

15 ти си градински извор, кладенец от жива вода, изтичаща от Ливан.10

16 Възлюбената. Дигни се, ветре, от север, завей и ти, ветре, от юг и повей над градината ми, и ще се разлеят ароматите й! Нека дойде моят възлюбен в градината си и да вкуси сладките й плодове.11


Предишна глава Следваща глава


1 Пес. на песн. 1:15, 6:3

2 Пес. на песн. 7:4, Мих. 4:8

3 Пес. на песн. 7:3

4 Пес. на песн. 2:17

5 Еф. 5:27

6 Ис. 49:18, 61:10

7 Пес. на песн. 1:1

8 Мат. 12:34, 1 Петр. 2:2, Ис. 52:1

9 Ис. 58:11

10 Иоан 7:38

11 Лук. 19:5, Иоан 16:8, Деян. 2:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава