Книга Песен на песните - Глава  5

  1 Възлюбеният. Дойдох в градината си, сестрице невесто, обрах си смирната с моите аромати, ядох си медените пити с моя мед, пих си виното с моето мляко. Яжте, другари, пийте, драги, и се насищайте!1

  2 Възлюбената. Заспала съм, но сърцето ми е будно; ето, гласът на моя възлюбен, който чука: отвори ми, сестро, моя мила, моя гълъбице, моя съвършена! защото главата ми е цяла с роса покрита, и къдрите ми - с нощна влага.2

  3 Съблякла съм хитона си, пак ли да го обличам? Умила съм нозете си, как да ги калям?

  4 Моят възлюбен протегна ръка през пролуката, и сърцето ми се развълнува от него.

  5 Станах да отворя на моя възлюбен; от ръцете ми капеше смирна, от пръстите ми капеше благоуханна смирна върху дръжката на ключалката.

  6 Отворих на моя възлюбен, а моят възлюбен беше си отишъл. Душата ми примря, докле той говореше; търсих го, но го не намерих; виках го, но ми се не обаждаше.3

  7 Срещнаха ме стражарите, които обикалят града, набиха ме, израниха ме; снеха ми булото тия, които пазеха стените.4

  8 Заклевам ви, дъщери иерусалимски! Ако срещнете моя възлюбен, да му кажете, че изнемогвам от любов.5

  9 Хор. С какво е твоят възлюбен по-добър от другите възлюбени, о, най-хубава между жените? С какво твоят възлюбен е по-добър от другите, че ни тъй заклеваш?

10 Възлюбената. Моят възлюбен е бял и румен, личен между десет хиляди други;6

11 главата му - чисто злато; къдрите му - вълнисти, черни като врана;

12 очите му - като гълъби край водни потоци, къпещи се в мляко, седещи в доволство;7

13 бузите му - ароматен цветник, лехи с благовонни билки; устните му - крин, от който капе чиста смирна;8

14 ръцете му - златни валяци, обсипани с топази; коремът му - като изваяние от слонова кост, обложено със сапфири;

15 нозете му - мраморни стълбове, поставени върху златни подножки; изглед има като Ливан, величествен е като кедър;9

16 устата му - сладост, и цял той е прелест. Ето кой е моят възлюбен, и ето кой е другарят ми, дъщери иерусалимски.10


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 35:9, Ис. 25:6

2 Пес. на песн. 2:10

3 Пес. на песн. 3:1

4 Пс. 68:27

5 Пес. на песн. 2:7

6 Ис. 63:1

7 Пес. на песн. 4:1

8 Пс. 44:3

9 Откр. 10:1

10 Лук. 4:22

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава