Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Книга Песен на песните - Глава  6

Книга Песен на песните - Глава  6

  1 Хор. отиде твоят възлюбен, о, най-хубава между жените? Накъде свърна твоят възлюбен? ние ще го потърсим с тебе.

  2 Възлюбената. Моят възлюбен отиде в градината си, в ароматните цветници, за да пасе в градините и да бере кринове.1

  3 Аз принадлежа на моя възлюбен, а моят възлюбен - на мене; той пасе между криновете.2

  4 Възлюбеният. Хубава си, моя мила, като Тирца, прелестна като Иерусалим, страшна като войнство със знамена.3

  5 Отвърни очите си от мене, защото ме вълнуват.

  6 Косата ти е като стадо кози, кога слизат от Галаад; зъбите ти като стадо овци, кога излизат из къпалня, от които всяка с по две агънца, и ялова помежду им няма;4

  7 твоите ланити под къдрите ти са като две половинки нарови.5

  8 Има шейсет царици, осемдесет наложници и безброй моми,6

  9 но едничка е тя, гълъбицата ми, съвършената ми; едничка е тя на майка си, белязана у родителката си. Видяха я момите, и я възвеличиха, видяха я царици и наложници, и я възхвалиха:7

10 "Коя е тая, що блещи като зора, хубава като месечина, светла като слънце, страшна като войнство със знамена?"8

11 Слязох в ореховата градина да погледам зелената долина, да видя, развила ли се е лозата, цъфнали ли са наровете?

12 Не зная, как душата ме влечеше към колесниците на големците от моя народ.

Предишна глава Следваща глава

1 Пес. на песн. 5:9

2 Пес. на песн. 2:16

3 Иез. 16:4, 2 Кор. 10:4, Еф. 6:10

4 Пес. на песн. 4:2

5 Пес. на песн. 4:3

6 2 Кор. 11:2

7 Пес. на песн. 2:14, 1 Кор. 6:17, Еф. 4:5, 5:26

8 Пес. на песн. 3:6

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава