Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Книга Песен на песните - Глава  7

Книга Песен на песните - Глава  7

  1 Хор. Обърни се, обърни се, Суламито, обърни се, обърни се, да те погледаме! - Възлюбеният. Какво ще гледате на Суламита като на хоро манаимско?1

  2 Хор. О, как са хубави нозете ти в сандали, дъще именита! Облите ти бедра са като огърлие, работено от ръце на изкусен художник;2

  3 коремът ти е като кръгло блюдо, в което ароматното вино се не свършва; утробата ти - купен пшеница, обиколен с кринове;

  4 двете твои ненки - като две яренца, сърнински близначета;3

  5 шията ти - като стълб от слонова кост; очите ти - Есевонски езерца, при Батрабимски порти; носът ти - ливанска кула, обърната към Дамаск;4

  6 главата ти на тебе - като Кармил; и косата на главата ти - като пурпур; царят е увлечен от твоите къдри.5

  7 Възлюбеният. Колко си хубава, колко си привлекателна моя възлюбена, с твоята миловидност!6

  8 Тази твоя снага прилича на палма, и твоите ненки - на гроздове.7

  9 Помислих си: да се качех на палмата, бих се хванал за клоните й; и твоите ненки биха били вместо гроздове, и мирисът от твоите ноздри - като мирис от ябълка;8

10 устата ти са като най-добро вино. - Възлюбената. То тече право към другаря ми, подслажда устата на уморени.

11 Аз принадлежа на другаря си, и той копнее за мене.9

12 Дойди, мой мили, да излезем на полето, да поживеем в селата;10

13 утре ще идем на лозята, ще видим, развила ли се е лозата, разтворили ли са се пъпките, цъфнали ли са наровете; там ще те обсипя с милувки.11

14 Мандрагорите вече благоухаят, и до вратата ни има всякакви най-хубави плодове, нови и стари; запазила съм ги за тебе, мой мили!12

Предишна глава Следваща глава

1 Еф. 6:11

2 Фил. 1:27, Иоан 1:12

3 Пес. на песн. 4:5

4 Пес. на песн. 4:4

5 1 Сол. 5:8, Еф. 1:22-23

6 Ис. 61:10, 62:5

7 Пс. 91:13

8 Фил. 1:1

9 Пес. на песн. 2:16

10 Мат. 9:35, 13:38

11 Ис. 5:7

12 Бит. 13:52

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава