Книга Премъдрост Соломонова - Глава  10

  1 Тя е запазила първосъздадения отец на света, който беше сътворен самичък, и го е избавила от собственото му падение:1

  2 тя му е дала сила да владее над всичко.2

  3 А отстъпилият от нея неправедник в своя гняв загина от братоубийствена ярост.3

  4 Пак премъдростта заради него спаси земята, когато беше потопявана, като запази праведника чрез малко дърво.4

  5 Пак тя между народите, смесени в единомислие за зло, намери праведника и го заварди безукорен пред Бога, и го запази твърд в нежността му към сина.

  6 Тя през време, когато загиваха нечестивците, спаси праведника, който избягна огъня, паднал върху пет града,5

  7 от които за свидетелство на нечестието остана да се дими пуста земя и растения, принасящи безвреме плод, и за паметник на невярна душа е солният стълб, който там стои.6

  8 Защото те, като презряха премъдростта, не само че повредиха на себе си, задето не познаха доброто, но и оставиха на живите спомен за безумието си, за да не могат скри това, в което се бяха заблудили.

  9 А премъдростта спаси от неволя ония, които й служеха.

10 Тя учеше на прави пътища побягналия от братов гняв праведник, показа му царството Божие и му дарува знанието на светиите, помагаше му в огорчения и обилно награди трудовете му.7

11 Когато от користолюбие го увреждаха, тя застана пред него и го обогати,8

12 запази го от враговете и го тури в безопасност пред ония, които коварствуваха против него, и в силната борба му даде победа, за да знае, че от всичко най-силно е благочестието.9

13 Тя не остави продадения праведник, а го спаси от грях:10

14 тя слиза с него в ямата, не го остави и в окови, и сетне му донесе царски скиптър и власт над ония, които го угнетяваха, показа, че са лъжци тия, що го обвиняваха, и му дари вечна слава.11

15 Тя освободи светия народ и непорочното семе от народи притеснители,12

16 влезе в душата на Господния служител и се опълчи против страшните царе с чудеса и личби.13

17 Тя възнагради светиите за трудовете им, води ги по чуден път; и денем им беше закрила, а нощем - звездна светлина.14

18 Тя ги преведе през Червено море и ги прекара през голяма вода,15

19 а враговете им издави и ги изхвърли из дълбинето на бездната.

20 И тъй, праведниците завладяха оръжието на нечестивците и възпяха Твоето свето име, Господи, и единодушно прославиха Твоята победна ръка,16

21 защото премъдростта отвори на неми устата и направи разбрани детските езици.17


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 1:26

2 Бит. 1:28

3 Бит. 4:8

4 Бит. 14:15, 22:6

5 Бит. 19:16

6 2 Петр. 2:6, Иуд. 1:7, Бит. 19:26

7 Бит. 28:7

8 Бит. 31:7, 31:42

9 Бит. 32:28, 1 Тим. 4:8

10 Бит. 37:28

11 Бит. 39:21, 40:14, Пс. 104:20

12 Изх. 12:37

13 Изх. 4:11

14 Изх. 11:2, 12:35, 13:21

15 Изх. 14:22

16 Изх. 12:35, 15:1

17 Изх. 4:11-12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава