Книга Премъдрост Соломонова - Глава  13

  1 Наистина суетни са по природа всички люде, които не са имали познание за Бога, които от видимите съвършенства не са могли да познаят вечно Съществуващия и, гледайки делата, не са познали Виновника,1

  2 а почитали за богове, управляващи света, - или огъня, или вятъра, или подвижния въздух, или звездния кръг, или бурната вода, или небесните светила.2

  3 Ако, пленявайки се от тяхната хубост, те са ги почитали за богове, те трябваше да познаят, колко по-добър от тях е Господ, защото Той, Виновникът на хубавото, ги е създал.3

  4 Ако пък са се чудели на силата и действието им, те трябваше от тях да узнаят, колко по-мощен е Онзи, Който ги е сътворил;

  5 защото от величието на хубостта у създанията ще се познае сравнително Виновникът на тяхното битие.4

  6 Те впрочем по-малко заслужават укор, защото се заблуждават, може би, търсейки Бога и желаейки да Го намерят;5

  7 защото, като се обръщат към делата Му, те изследват и се убеждават с око, че всичко видимо е прекрасно.6

  8 Ала и те не са за извинение:

  9 ако са могли толкова да разберат, че са били в сила да изследват временния свят, защо не са веднага намерили неговия Господ?

10 Но по-окаяни са и надеждите си възлагат на бездушни твари ония, които наричат богове изделията на човешки ръце - злато и сребро, художнишки изделия, образи на животни, или непотребен камък, изделие на отдавнашна ръка.7

11 Или пък някой дърводелец отсече сгодно дърво, обели изкусно кората му и, като издяла хубаво, направи от него съдина, полезна за употреба в живота,8

12 а обрезките от работата употреби за приготвяне храна и се нахрани;

13 но една обрезка, за нищо негодна, дърво криво и чепесто, вземе и грижливо закръгли в свободно време, издяла го с веща опитност, и го оприличи на човешки образ,

14 или го направи да прилича на какво годе долно животно, намаже го с киновар, обагри го с боя, заглади му всеки недостатък

15 и, като приготви достойно за него място, окачи го на стената, след като го закрепи с желязо.

16 И тъй, за да не падне изделието му, той се погрижва отнапред, като знае, че то само на себе си не може да помогне, защото е кумир и има нужда от помощ.

17 А молейки се пред него за своя имот, женитба и деца, той се не срамува да говори на бездушно

18 и да се обръща за здраве към немощно, да проси живот от мъртво и за помощ да моли досущ неспособно, за пътуване - което не може да стъпи,9

19 за печалба, за работа и за успех на ръцете - което съвсем не може да работи с ръце, да моли за сила най-безсилното.


Предишна глава Следваща глава


1 Рим. 1:19

2 Втор. 4:19, Деян. 7:42

3 Сир. 43:5, Рим. 1:20

4 Рим. 1:20

5 Деян. 14:17, 17:27

6 Рим. 1:19

7 Деян. 17:29, Рим. 1:23

8 Ис. 44:13, Иер. 10:3

9 Иер. 3:23, 1 Кор. 8:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава